Valmistelun kukkasia

Pohjoiskarjalaisen Juuan kunnanvaltuusto näytti kokouksessaan 14.11. 2011, että se osaa tehdä päätöksiä myös muodollisesti oikein, jos vain haluaa. Kokouksessa oli käsiteltävänä useita asioita, joissa muotovirheet suorastaan vaanivat. Vaara piili erityisesti vastaehdotuksissa ja niiden käsittelyssä. Asioiden yksityiskohtaisen erittelyn sijaan tyydyn onnittelemaan puheenjohtajaa ja valtuutettuja hyvin hoidetusta kokouksesta.

Sen sijaan asioiden valmistelu ei saanut valtuutetuilta kiitosta. Sosiaalijohtajan toimivaltaa koskeva hallintosäännön muuttaminen pantiin pöydälle nuhteitten kanssa. Pöydällepanon perusteluiksi valtuusto totesi, että muutosehdotukset on esitetty epäselvästi eikä valtuutetuille ole toimitettu yhteenvetoa muutoksista verrattuna nykyiseen hallintosääntöön.

Epäselvästipä hyvinkin. Asian esittely on sitä valmistelleen sosiaalijohtajan juridista tajunnanvirtaa, jota jopa toisen juristin on vaikea seurata. Se on kaikkine sekavine pykäläviittauksineen enemmän lakimiehen muistio kuin valtuuston esityslistateksti. Jos haluatte nähdä huonoa valmistelua, niin avatkaa täältä DREQUEST.PHP?page=meeting_frames valtuuston pöytäkirja 14.11. ja sieltä 48 § Hallintosäännön muuttaminen. Jos joku ilmoittaa ymmärtäneensä kertalukemalla mistä asiassa on kysymys, niin lupaan tarjota pullakahvit.

Ei esityslistatekstiä näin laadita. Valtuutetut ovat luottamushenkilöitä, joilla ei ole eikä heillä oletetakaan olevan juridista tai hallinnollista koulutusta. Asiat on kirjoitettava niin selkeästi, ettei päättäjän sentään tarvitse koko ajan selata lakikirjaa pysyäkseen kärryillä.

Voinhan minä kertoa, mistä tässä tekstissä on kysymys. Kuntaan palkattiin viime vuodenvaihteessa sosiaalijohtajan viransijaiseksi juristi, jolla ei ole sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Asiasta on vireillä valitus, joten siihen en nyt puutu sen enempää. Tästä valinnasta seurasi kuitenkin se, että kunnassa ei kukaan ole vuoteen pystynyt tekemään laillisesti lapsen kiireellisiä huostaanottoja tai määräämään ketään Päihdehuoltolain mukaiseen kiireelliseen pakkohoitoon. Hallintosäännön mukaan nämä päätökset tekee vain sosiaalijohtaja. Koska nykyisellä sosiaalijohtajalla ei ole sosiaalityöntekijän pätevyyttä, ei hän voi niitä tehdä. Niitä ei voi tehdä myöskään pätevä sosiaalityöntekijä, koska se olisi vastoin hallintosääntöä.

Myös mainittu vuoden 2010 lakimuutos aiheuttaa omat muutostarpeensa. Lain mukaan kiireettömiä tahdonvastaisia päätöksiä ei voi enää delegoida johtosäännöllä, vaan siihen tarvitaan lautakunnan erillinen yleisvaltuutuspäätös. Tällainen päätös taidettiin viime kesänä jo tehdä, joten asian ottaminen esille tässä yhteydessä on vain turhaa sekoittamista.

Nyt on tarkoitus vain muuttaa hallintosääntöä niin, että aiemmin yksin sosiaalijohtajan päätösvaltaan kuuluvat asiat päättäisi sosiaalijohtaja (jos hänellä on sosiaalityöntekijän pätevyys) tai sosiaalijohtajan määräämä pätevä sosiaalityöntekijä. Ei tämä asia sen vaikeampi ole. Jätän tällä kertaa muille arvailut siitä, mikä on muutoksen perimmäinen tarkoitus. Ilkeä ihminen voisi sanoa, että tällä pelastetaan sosiaalijohtaja pulasta.

Toinen valmistelun kukkanen tulee teknisen lautakunnan päätettäväksi 22.11.2011. Koko teknisen toimen organisaatio uudistetaan ja työntekijöiden toimenkuvat muutetaan. Tämä suuri uudistus on mahtunut esityslistan yhdelle vajaalle sivulle. Ulkopuolinen konsultti on tehnyt selvitystyön, ohjausryhmä on sen siunannut ja asia näyttää olevan sillä selvä. Edes henkilöstön kuulemisesta ei puhuta mitään, saati että heidän mielipiteitään esiteltäisiin päättäjille. Voi olla, että kaikki ovat suunnitelman takana, mutta edes sitä ei mainita.

Jos minä olisin lautakunnan jäsen, niin vaatisin ehdottomasti nähtäväkseni ihan kaikki asiaan liittyvät paperit. En väitä, että tässä tapauksessa pöytälaatikosta löytyisi mitään, mutta on sieltä joskus löytynyt.

Kommentit (3)
  1. ees sun taas
    19.11.2011, 14:28

    näyttää askellus kulkevan, joko valmistelu tai sitten päätöksenteko ontuu teillä. Yleisemmin valmistelu ja sen kehnosta tasosta johtuen päätöksen teko. Olis Sakun jo moneen kertaan markkinoimalle koulutukselle enemmän kuin tarvetta! Tuolla valmistelun tasolla ei voi olla muuta seurausta kuin taas ja taas uusintakierros valitusten siivittäminä. Eihän nuo töpeksinnät monissakaan asiassa maailmaa muuta mutta tuolla menolla teillä on suuri vaara saada syliinne sellainen asia, jonka tiimoilta vastuunne punnitaan oikeusistuimissa. Niin luottamuselinten kuin valmistelijoidenkin. Mutta omapahan on asianne ja juuri siksi mielenkiinnolla seurattavaa tuo jatkuva taapertelunne.

  2. Kyllä jäi pullakahvit saamatta. Ja minulla sentään oli laudaturin aine ja jotain ysin–kympin hujakoilla äidinkielen arvosanatkin koulussa. Tiivistäminen ei tekisi ollenkaan pahaa lakitekstillekään. Niistä voisi karsia toistoja ja lyhentää sanontaa ilman, että merkitys muuttuisi.

Kommentointi suljettu.