Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Tanssiinkutsu

Eräässä Pentti Haanpään novellissa uittomiehille maksetaan lopputili Pussisen ison talon kamarissa. Pirtin puolella odottelijat ja jo tilinsä saaneet viettävät aikaa rennosti haitaria kuunnellen ja jotkut pullon korkanneet pölkkyparissa tanssiaskeleita tapaillen.

Jossain vaiheessa Pussisen isäntä huomaa, että piirongin laatikosta on kadonnut hänen omia rahojaan. Epäilykset kohdistuvat erääseen luihuna tunnettuun mieheen, mutta näyttö puuttuu. Niinpä Pussinen päättää tanssittaa totuuden esiin. Hän tempaisee miehen kiihkeään polkkaan, joka yltyy aivan villiksi. Isokokoinen isäntä tanssittaa heiveröistä partneriaan niin kiivaasti, että tämän raudoitetut saappaankannat lyövät kipinää uunin kyljestä.

Viimein epäilty pyytää armoa ja tunnustaa tekonsa. Isäntä tuumailee, että synniksi jotkut tanssia sanovat, mutta tällä kertaa sitä käytettiin synnintunnon herättämiseksi.

Juuan kunnajohtaja on päättänyt valita sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikön sijaiseksi sellaisen henkilön, joka ei ollut hakenut yleisesti haettavaksi ilmoitettua  viransijaisuutta. Menettely on selkeästi vastoin kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 ja 5 §:n määräyksiä. Lain 5 §:n mukaan haettavaksi julistettuun virkaan voidaan valita vain joku sitä määräajassa hakenut. Lain 4 §:n mukaan viranhakua voidaan perustellusta syystä jatkaa, julistaa virka uudelleen haettavaksi tai jättää täyttämättä. Muita vaihtoehtoja ei ole.

Viransijaisuutta hakemattoman valinta on selkeästi vastoin lakia. Vastoin lakia se on myös silloin, jos viransijaisuus päätetään jättää täyttämättä ja heti perään se kuitenkin täytetään hakijoiden ulkopuolisella henkilöllä. Silloin tarkoituksena on kiertää lain selvää säännöstä.

Olen pyytänyt kunnasta sen kunnanjohtajan päätöksen, jolla sijaisuus jätettiin täyttämättä ja tämän täyttämispäätöksen. Jätin pyynnön kirjaamoon jo perjantaina 25. marraskuuta, mutta vieläkään en ole saanut postia. Mieleeni alkaa hiipiä epäilys, että kunta luimistelee syyllisyyttä tuntien, mutta ei tohdi myöntää menettelyvirhettä. Ikävän asian toivotaan unohtuvan.

Ei se unohdu. Minä olin sijaisuutta hakeneiden joukossa, enkä asianosaisena hyväksy menettelyvirhettä. Tiedän oikein hyvin, että minulla ei ole mitään mahdollisuuksia tulla valituksi jo pelkästään tämän blogini takia, mutta lakia täytyy kunnanjohtajankin noudattaa. Asianosaisena oikaisuvaatimusaikani alkaa kulua päätösten tiedoksisaannista.

Ei se unohdu siinäkään tapauksessa, että minun asianosaisuuteni väitettäisiin katkenneen siihen päätökseen, jolla sijaisuus jätettiin täyttämättä. Silloin tulen käyttämään kunnan jäsenen oikeutta hakea muutosta laillisuusperustein.

On turha toivoa, että minä silloinkaan unohtaisin oikaisuvaatimuksen määräajan alkamisen ja loppumisen. Tiedän hyvin, että aika alkaa kulua siitä, kun päätös on ollut julkisesti nähtävillä. Kunnanjohtajan päätökset pidetään nähtävillä jokaisen kuukauden viiimeisenä päivänä, joten 14 päivän aika alkaa kulua siitä. Aikaa on vielä toista viikkoa.

Olen kohteliaana tanssiinkutsuna lähettänyt tänään sähköpostina valmiiksi maanantaiaamua varten uudistetun pyynnön saada ne päätökset. Jos niitä ei tule, niin vedän vitkuttelusta omat ikävät johtopäätökseni ja teen siitä huolimatta oikaisuvaatimuksen. On ihan kunnan valinnassa, tanssitaanko suosiolla vai tanssitaanko isäntä Pussisen tanssi. Joka tapauksessa tanssitaan.