Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Johtopäätöksiä

Juuan kunnanjohtaja on jonain päivänä marraskuussa päättänyt valita yleisesti haettavana olleeeseen sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikön viransijaisuuteen sellaisen henkilön, joka ei ollut tehtävään hakenut. Menettely on selkeästi  kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 ja 5 §:n vastainen, eikä päätöstä lainvastaisena saa panna täytäntöön. Sijainen on kuitenkin ottanut tehtävän vastaan jo ennen päätöksen tekemistä.

Olen kolme kertaa pyytänyt kunnan kirjaamoon lähettämälläni sähköpostilla selkeäsanaisesti kahta asiaan liittyvää päätöstä. Haluan saada kunnanjohtajan päätöksen, jolla sijaisuus on päätetty jättää täyttämättä sekä päätöksen, jolla sijaisuus on täytetty. Eikö tämä ole aika selvä pyyntö?

Kirjaamo on asianmukaiseti ilmoittanut, että kaikki pyyntöni on diarioituna toimitettu sekä kunnanjohtajalle että hallintojohtajalle. He eivät ole viitsineet edes vastata, vaikka ensimmäisestä pyynnöstäni tulee huomenna kuluneeksi kaksi viikkoa.

Olenhan minä postia kunnalta saanut. Marraskuun 25. päivänä sain vs. sosiaali- ja terveysjohtajan kirjeen, jossa hän kertoi, että ketään sijaisuutta hakeneista ei valittu tehtävään. Eilen sain haastattelussa käytetyt arviointiperusteet ja haastattelutyöryhmän 9.11. laatiman muistion sijaisuuden täyttämisestä. Työryhmään kuuluivat kunnanjohtaja, vs. sosiaali- ja terveysjohtaja ja vs. johtava hoitaja.

Muistiossa todetaan johtopäätöksenä, että ketään hakeneista ja haastatelluista ei valittaisi tehtävään. Työryhmä päätti käydä lävitse muut mahdolliset vaihtoehdot.

Enempää sote-johtajan kirje kuin työryhmän muistiokaan eivät ole toimivaltaisen viranomaisen päätöksiä sijaisuuden täyttämättä jättämisestä. Koska tehtävä on ollut yleisesti haettavana, tarvitaan toimivaltaisen viranomaisen päätös siitä, että hakuaikaa jatketaan, virka julistetaan uudelleen haettavaksi tai se jätetään täyttämättä. Haastattelutyöryhmä ei ole päätösvaltainen viranomainen, vaan pelkkä tilapäinen valmisteluelin.

Omituisten papereiden lähettäminen kertoo aika selvästi, että päätös sijaisuuden täyttämättä jättämisestä on jäänyt kokonaan tekemättä. Nyt jälkikäteen sitä on aika ikävä tehdä, koska päiväyksestä ja pykälänumerosta selviäisi heti, että se on tehty paljon myöhemmin kuin sijaisen valinta. Noloahan sellainen olisi.

Tässä on siis yksi menettelyvirhe lisää lainvastaisen valinnan lisäksi. Nyt kunnanjohtajan ja hallintojohtajan olisi syytä myöntää selkeästi, että virheitä on tehty. Suoraan sanottuna minua alkaa tympäistä jatkuva piilosilla oleminen.

Se tympäisee niin paljon, että kantelu aluehallintovirastolle on jo valmiina sähköpostissani. Jos tänään tai viimeistään huomenna en saa pyytämiäni virallisia päätöksiä, niin se sähköposti lähtee liikkeelle. Tämä ei ole uhkaus, vaan lupaus.