Näennäinen oikeusturva

Minuun otti yhteyttä eräs henkilö, joka oli kuullut TE-toimiston virkailijalta kieltäytyneensä kuntouttavasta työtoiminnasta ja siksi menettävänsä työmarkkinatukensa. Kysymys kuului, minne asiasta voi valittaa ja onko siitä mitään hyötyä. Jouduin vastaamaan, että ikävä kyllä olet jo menettänyt pelin.

Asia etenee näin: TE-toimiston virkailija tekee asiasta oman tulkintansa ja ilmoittaa sen asiakkaan lisäksi Kelalle. Kela keskeyttää tuen maksamisen välittömästi. Virallisen lausunnon antaa parin viikon sisällä TE-toimiston yhteydessä toimiva työvoimatoimikunta. Tästä lausunnosta, käytännössä päätöksestä, ei voi valittaa.

Sitten Kela tekee maksatuksen lopettamisesta virallisen päätöksen suoraan työvoimakunnan lausunnon perusteella. Vasta tästä päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen Kelalle itselleen. Käytännössä se on hyödytöntä, koska Kela ei tutki työvoimatoimikunnan lausunnon lain- tai oikeudenmukaisuutta. Se tutki vain oman toimintansa. Kela on omassa päätöksenteossaan sidottu työvoimatoimikunnan lausuntoon, josta siis ei voi valittaa. Niinpä Kela vain tutkii, onko sen oman päätöksen täytäntöönpanossa tapahtunut jokin virhe. Itse asiaa ei tutkita ollenkaan.

Vasta Kelan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemästä päätöksestä päästään valittamaan oikeasti. Valituksen tutkii työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta ja periaatteessa se tutkii työvoimatoimikunnan lausunnon laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden. Käytännössä se kopioi omaan päätökseensä työvoimatoimikunnan lausunnon kirjoitusvirheineen. Olen ihan oikeasti nähnyt tällaisen päätöksen.

Jos aikaa, sitkeyttä ja osaamista on, niin muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen. Prosessi kestää suunnilleen kaksi vuotta, eikä sinä aikana saa työmarkkinatukea. Kunnan toimeentulotukea saa, mutta jokaisen tuen myöntämisen yhteydessä tehdään päätös takaisinperinnästä. Jos valittaja jostain syystä voittaisi vakuutusoikeudessa, hän joutuisi palauttamaan kaiken saamansa toimeentulotuen takautuvasti saamastaan työmarkkinatuesta.

Näennäisesti oikeusturva on aukoton. Käytännössä suurin ongelma on heti alkuvaiheessa tuleva työvoimatoimikunnan lausunto, josta ei ole valitusoikeutta. Toinen ongelmakohta on Kelan työvoimatoimikunnan kantaan sidottu päätös, jota käytännössä ei tutkita asiaperustein edes oikaisuvaatimuksen johdosta.

Suurin osa muutoksenhakijoista luovuttaa jo tässä vaiheessa. Niin aikoi tehdä myös tämä minulle sähköpostia lähettänyt henkilö, enkä ihmettele hänen ratkaisuaan yhtään. Samaan lopputulokseen pääsee ihan ilman parin vuoden mittaista vaivaakin.

Kommentit (4)
  1. Ei oo rehellistä peliä!

  2. Tapio Sinisalo
    13.12.2011, 21:24

    Työttömien ammatjärjestön oikeusapujaos voisi auttaa haastamaan valtio raastupaan.

Kommentointi suljettu.