Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Aitoa päätöksentekoa?

Sanomalehti Karjalaisen mukaan Juuan kunnanjohtaja Pekka Pietiäinen kaipaa valtion normiohjauksen vähentämistä. Hänen mukaansa kunnissa saataisiin ihmeitä aikaan, jos voitaisiin päättää aidosti itse.

Kyllä se aidosti ja jopa persoonallisesti päättäminen onnistuu Juuassa normiohjauksesta huolimattakin. Otetaanpa esimerkiksi suora lainaus tarkastuslutakunnan pöytäkirjasta 13.12.2011. Lautakunta kritisoi talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua näin:

Tarkastuslautakunta toteaa, että talouden täsmällisempään suunnitteluun tulisi kiinnittää huomiota. Suunnitelma tulee tehdä huomattavasti pitemmälle aikavälille kuin vuoteen 2012 saakka, koska taloudellinen tilanne vaatii ehdottomasti pidemmän ajan suunnittelua. Taloussuunnitelmaa vuosille 2013-2014 ei ole asianmukaisesti suunniteltu. Talousvuoden 2013 luvut on jäljennetty vuoden 2012 luvuista ja vuoden 2014 luvut puuttuvat suurimmasta osasta taulukoista kokonaan.

Kuntalain ehdottomasti kuntia sitova 65 § määrää asiasta näin:

”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).”

Nyt on siis käynyt niin, että lainsäädännöstä piittaamatta kunnassa on oikeasti suunniteltu taloutta vain vuodelle 2012. Vuoden 2013 luvut ovat suora kopio vuoden 2012 luvuista ja vuosi 2014 puuttuu suunnitelmista lähes kokonaan. Ensi vuoden talousarvioehdotus on 300 000 euroa alijäämäinen, joten lain mukaan talous pitäisi tasapainottaa suunnitelmakautena. Vaihtoehtoisesti pitäisi päättää yksilöidyistä toimenpiteistä alijäämän kattamiseksi. Mitään tällaisia suunnitelmia ei näytä olevan tulossa päätettäväksi.

Tämä on aika erikoista valmistelua kunnassa, jossa useista samankokoisista kunnista poiketen on kunnankamreeri. Yleensä kamreerin virkaa ei pienissä kunnissa erikseen ole, vaan taloutta hoitavat kunnanjohtaja ja hallintojohtaja/kunnansihteeri yhdessä.

Loput johtopäätökset jätän kokonaan lukijan tehtäväksi. Muistutan vain vielä kerran salaperäisestä käyttötalouden investointirahastosta, josta maksetaan kunnan energiatehokkuushankkeen kustannukset. Kukaan ei ole vieläkään kertonut, mikä sellainen rahasto on tai edes voi olla. Ehkä se on sitä kunnanjohtajan peräänkuuluttamaa aitoa päätöksentekoa, jossa valtion normiohjaus ei häiritse.