Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Ei pelkästään laitonta

Eilen kirjoitin siitä, kuinka työvoimapoliittisena toimenpiteenä teetettävä ilmaistyö on vastoin rikoslakia. Facebookissa virinneessä keskustelussa kukaan ei kyseenalaistanut tulkintaani, mutta moni huomautti aiheellisesti, että on se vastoin monta muutakin asiaa. Se on vastoin sellaisia pikkuseikkoja kuin YK:n ihmisoikeusjulistus, EU:n perusoikeuskirja ja Suomen perustuslaki.

YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä. Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon.

ILO määrittele pakkotyön työksi, jota joku joutuu tekemään vastoin tahtoaan, palkatta ja rangaistuksen uhan alla.

EU:n perusoikeuskirjan mukaan ketään ei saa vaatia tekemään pakkotyötä eikä muuta pakollista työtä. Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.

Näistä hienoista julistuksista huolimatta Suomessa on lainsäädäntö, joka velvoittaa työttömän tekemään TE-toimiston määräämää ilmaista työtä taloudellisen rangaistuksen uhalla. Lakeja ei ole säädetty edes perustuslain säätämisjärjestyksessä, vaan yksinkertaisella enemmistöllä. Aina kun näitä lakeja kiristetään, kuuluu äänekästä kehuskelua työttömien aseman parantamisesta.

Kaiken muun hyvän lisäksi meillä on joitain kansanedustajia, jotka vaativat koko ajan ilmaisen pakkotyön lisäämistä. Heille ei riitä se, että työtön voidaan määrätä ilmaistöihin työmarkkinatukea vastaan. He vaativat toimeentulotuenkin saamisen edellytytykseksi työpanosta.