Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Kilpailutusta

Juuan kunnanvaltuusto päättää huomenna valita kunnan kiinteistöjen energiatehokkuushankkeen kumppaniksi tarjouskilpailun voittaneen Schneider Electric Building Oy:n. Toivottavasti joku valtuutettu viimeinkin muistaa kysyä, mikä on sanaparina ja käytännössä mahdoton käyttötalouden investointirahasto, josta hankkeen kustannukset esityksen mukaan maksetaan.

Tämä olematon rahasto ei kuitenkaan ole tällä kertaa aiheeni. Haluan palauttaa valtuutettujen mieleen ja saattaa muiden tiedoksi kunnanhallituksen kokouksen 14.12.2011. Siellä käsiteltiin Siemens Oy:n selvityspyyntö koko hankkeen toteuttamisen lainmukaisuudesta.

Siemens epäili kunnan rikkoneen esteellisyyden ja kilpailuneutraalisuuden periaatetta tarjouskilpailussa. Aluksi tarjoajia oli neljä, joista kaksi suljettiin pois referenssien täyttymisen puutteen takia. Siemens oli toinen poissuljettu. Jäljelle jäivät Schneider ja YIT, mutta YIT vetäytyi hankkeesta nopeasti. Jäljelle jäi vain Schneider, joka ainoana osallistujana tietenkin voitti neuvotellen toteutetun kilpailutuksen.

Selvityspyynnössään Siemens totesi, että kilpailutuksen voittanut Schneider on laatinut sekä kilpailutuksen osallistumiskutsun että kilpailutusasiakirjat. Tämä rikkoo Siemensin mukaan kilpailutuslainsäädännön esteellisyys- ja neutraalisuusperiaatteita. Jo arkijärki sanoo, että jos joku pääsee laatimaan kilpailutusasiakirjat eli käytännössä toteuttamaan koko kilpailutuksen, niin hänellä on aika hyvät mahdollisuudet voittaa se tarjouskilpailu.

Kunnanhallitus vastasi Siemensille suunnilleen niin, että kilpailutusneutraalisuus on varmistettu ja siitä tullaan jatkossakin huolehtimaan. Sitä ei kerrottu, miten huolehtiminen tapahtuu, mutta varmaan oikeudessa sekin selviää. Siemens nimittäin ilmoitti pidättävänsä itselleen oikeudet ryhtyä asiassa oikeustoimiin.

Tämä kilpailutus tuo mieleeni erään toisen oudosti totutetun hankkeen. Vanhusten ikäosaamiskeskuksen yritys- ja yhdistyskoordinaattorin tehtävät kilpailutettiin ja voittajaksi selvisi paikallinen yhden miehen yritys. Samalta yritykseltä oli ostettu kiirellisyyteen vedoten suorahankintana ilman kilpailutusta  yritys- ja yhdistysselvitys, joten kilpailutus järjestettiin lähinnä muodon vuoksi ja lain vaatimusten takia.

Näin meillä kilpailutetaan neutraalisti ja ilman esteellisyyttä.