Viharikos?

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko on kahdentoista puoluetoverinsa kanssa tehnyt Julkisen sanan neuvostolle kantelun Kirkko ja Kaupunki -lehdessä julkaistusta Ville Rannan pilapiirroksesta. Kantelun mukaan lehti on syyllistynyt kunnianloukkaukseen ja kiihottamiseen kansanryhmää vastaan julkaistessaan kuvan, jossa Timo Soinin näköinen joulupukki toivottaa hyvää joulua suomalaisille heteroseksuaaleille valkoihoisille konservatiiveille. Tonttujoukko toivottaa muille paskaa joulua ja ilmoittaa, että teidät saisi ampua ja lähettää pois maasta.

Kansanedustajan tehtävä on säätää lakia, mutta Niikko ja kumppanit eivät näytä tuntevan nykyistäkään lakia. Jos on tapahtunut rikos, niin siitä tehdään rikosilmoitus poliisille, ei Julkisen sanan neuvostolle.  JSN ei myöskään ole mikään tuomioistuin.

Ja mennäänpä sitten niihin väitettyihin rikoksiin. Kunnianloukkauksesta sanoo Rikoslain 24 luvun 9 § näin:

Joka

1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka

2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Lakitekstistä on luettava joka ikinen sana ennen johtopäätösten vetämistä. Vaikea on pilakuvasta löytää mitään sellaista, joka sopisi tähän pykälään. Erityisesti toinen momentti edellyttää, että  poliittisessa toiminnassa näkyvästi mukana olevien on siedettävä enemmän kuin muiden.

Vielä mahdottomampi on väite kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Yksikään poliittinen puolue ei ole lain tarkoittama kansanryhmä. Selvintä on kopioida myös tämä Rikoslain 11 luvun 10 § tähän:

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Puolueen jäsenet, äänestäjät ja muut kannattajat eivät muodosta lain tarkoittamaa kansanryhmää. On ihan turha yrittää tarttua sanaan “vakaumus”, koska lain sanamuoto rinnastaa vakaumuksen uskontoon. Kyllä perussuomalaisuus joskus tuntuu saavan hyvin tunnustuksellisia piirteitä, mutta ei se sentään mikään uskonto ole.

Puolueen jäsenyys ei myöskään ole rinnastettavissa rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaalisen suuntautumiseen tai vammaisuuteen. Se nimittäin on ihmisen täysin vapaaehtoista toimintaa, eikä minkään puolueen jäseneksi synnytä, tulla sairauden tai onnettomuuden seurauksena eikä uskonnollisen tai ateistisen herätyksen tuloksena. Tämän takia ei voida vedota myöskään lain sanoihin “taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella”.

Ihmettelen tällaista herkkänahkaisuutta ja erityisesti ihmettelen kaksilla säännöillä pelaamista. Juuri sama puolue on pitänyt kovaa meteliä sananvapaudesta ja suorastaan hurrasi taannoiselle profeetta Muhammedin pilakuvalle, josta muslimit maailmalla kovasti loukkantuivat. Nyt ovat siis loukkaantumisvuorossa he itse.

Minä en näe kuvassa mitään lainvastaista, mutta kuvan hauskuudesta voidaan tietysti olla vaikka mitä mieltä. Minustakaan se ei ole erityisen hauska, mutta minulla nyt ei tunnetusti ole huumorintajua ollenkaan. Ja vaikka kuva ei olisi hauska yhtään kenestäkään, niin ei sellaisenkaan kuvan julkaiseminen sentään rikos ole. Joidenkin mielestä se kuitenkin näyttää olevan.

Kommentit (5)
 1. Kaija Olin-Arvola
  21.12.2011, 07:18

  Jälleen kerran nappiin. Kiitos.
  Pilakuva ei minustakaan ollut mitenkään erityinen, mutta on järkyttävää huomata, mitä tapahtuu, kun pilkka osuu omaan nilkkaan.

 2. Jani Martikainen
  21.12.2011, 10:20

  Hyvä kirjoitus. Kiitos!

Kommentointi suljettu.