Vuosisadan uudistus

Valehtelun hienostunein muoto on kertoa asiasta vain positiivinen puoli ja vaieta negatiivisesta. Ne ikävät asiat vielä tahallaan häivytetään positiivisten puolien ylistämisellä. Juuri tällainen valhe on vuoden alussa voimaan tuleva suuri perusturvan korotus.

Sitä on kehuttu ja tullaan koko vaalikauden ajan kehumaan vuosisadan suurimmaksi uudistukseksi. Saahan jokainen perusturvan varassa elävä lisää 100 euroa kuukaudessa. Tällä hallituspuolueet rehvastelevat vielä kauan, ihan kyllästymiseen asti.

Totuus on kuitenkin paljon ikävämpi, kertoo Kelan johtava tutkija Pertti Honkanen. Kaikkein köyhimpien perusturva nousee vain 25 euroa kuukaudessa. Näitä köyhiä ovat sekä pelkällä toimeentulotuella elävät että työmarkkinatuen lisäksi toimeentulotukea saavat yksin asuvat. Toimeentulotuen perusosa nousee vain 25 euroa. Työmarkkinatuki nousee 121 euroa kaikille, mutta sen lisäksi toimeentulotukea saavalta sama 121 euroa nipistetään pois toimeentulotuesta. Ostovoiman lisäys on siis vain 25 euroa. Kunta on ainoa, joka tässä touhussa voittaa myöntämättöminä toimeentulotukina.

Tämä asia on koko ajan ollut päivänselvä jokaiselle järjestelmää vähänkään tuntevalle. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joten kaikki muu tulo pienentää sitä automaattisesti. En tiedä, onko tämä päättäjille jotenkin uusi tieto, mutta ei sen ainakaan pitäisi olla.

On uudistuksessa hyötyjiäkin, se on myönnettävä. Siitä hyötyvät yksinhuoltajat, kuten oikein onkin. Lisäksi siitä hyötyvät ne työmarkkinatuen saajat, jotka eivät saa tai eivät tarvitse toimentulotukea. Heille koko korotus tulee suoraan lisäyksenä ostovoimaan. He siis eivät ole niitä ihan kaikkein köyhimpiä, vaikka eivät takuulla mitenkään leveästi eläkään. Työmarkkinatuki on näet siitä omituinen tukimuoto, että siihen vaikuttavat avio- tai avopuolison tulot. Puolisolla on velvollisuus elättää työtöntä kumppaniaan.

Kaikkein köyhimmät ja siis jätettiin kaikkein vähimmälle. Toivoisin jokaisen hallituspuolueen ministerin ja kansanedustajan muistavan tämän ennen julkisen itsensä kehumisen aloittamista.

Kommentit (8)
  1. Mikko Laaksonen
    29.12.2011, 09:01

    Itse hallituspuoleen edustajana olin koko ajan tietoinen tästä periaatteesta, joskaan en ehkä kaikista euromääristä. Keskeinen tavoite uudistuksessa oli nostaa monia pois toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on siitä erityisen kurjistava tukimuoto, että kaikki tulot alentavat toimeentulotukea suoraan. Työmarkkinatuki ei toimi samoin. Samalla kerrankin siirrettiin menoja kunnilta valtiolle. Toimeentulotuki on ollut kunnille myös erityisen hankala tukimuoto, että se on korostanut esimerkiksi kaupunkiseuduilla niiden kuntien taakkaa, jotka ovat järjestäneet köyhille riittävät palvelut.

  2. Ongelma on sekin, että kun polttoaineen ja muunkin energian hinta nousee, se kertautuu muissa elinkustannuksissa eikä 25 euroa riitä jarruttamaan kurjistumista.

    Mutta Laaksosen kommentti huomioon tok.

Kommentointi suljettu.