Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Väliinputoajat

Nykyisin työvoimaviranomaiset kannustavat työttömiä opiskelemaan kertomalla, että sen voi tehdä menettämättä työmarkkinatukea. Tämä on taloudellisesti kannattavaa, koska työttömyysetuudet ovat yleensä hiukan paremmat kuin opintotuki. Moni on langennut tähän ansaan ja huomannut, ettei ole oikeutettu enempää työttömyysetuuteen kuin opintotukeenkaan. Järjestelmä on petkuttanut ilkeästi.

Tämä johtuu lainsäädännöstä ja erityisesti lain tulkinnasta. On tietenkin selvä pääsääntö, että työtön saa työttömyysetuutta ja päätoiminen opiskelija opintotukea. Molemmista on oma lainsäädäntönsä. Ongelma on siinä, että lainsäädännöt eivät kohtaa. Työttömyysturvalain mukaan päätoimiseksi katsottu opiskelija ei saa työttömyysetuutta, mutta opintotukea koskevien säädösten mukaan sama henkilö voidaan todeta sivutoimiseksi opiskelijaksi. Silloin hän ei saa opintotukeakaan.

Työttömyysturvalain mukaan päätoimiseksi katsotaan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen tähtäävä opiskelu sekä ammattikorkeakoulu. Samoin päätoimista opiskelua on lukion suorittaminen, jos opintojen laajuus on 75 kurssia. Päätoimisia ovat myös ammatilliset tai muut opinnot, joiden laajuus on keskimäärin viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa/opiskelukuukausi tai vähintään 25 viikkotuntia. Edelleen päätoimista on myös muu opiskelu, jos ottaen huomioon opintojen laajuus, opiskelun sitovuus, aiempi työssäolo ja aiempi koulutus opiskeluun käytettävä aika on niin suuri, että se estää kokoaikaisen työn vastaanottamisen.

Tämä Työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:n mukainen luettelo on niin hengästyttävä, että se vaatiii tulkintaa. Sitä tulkintaa tarjoaa Työministeriön ohje, joka käskee työvoimaviranomaisia katsomaan opiskelun päätoimiseksi aina, kun vähänkin siltä näyttää. Ohjeissa nimenomaan kielletään katsomasta asiaa opintotuen tai edes asiakkaan edun kannalta näin:

”Arvioitaessa opiskelun päätoimisuutta  ei Työttömyysturvalain soveltamiseen vaikuta se, pidetäänkö henkilöä päätoimisena opiskelijana opintotukijärjestelmän puolella.”

Tällä tulkinnalla saadaan aikaan väliinputoajia. Heidän opiskelunsa loppuu taatusti siihen, kun he huomaavat menettävänsä työttömyysetuuden saamatta silti opintotukea. Pelkkä hengen ravinto ei elätä niin kauan, että opiskelu mahdollisesti tulevaisuudessa auttaisi työllistymään.

Mikä sitten mahtaa olla Työministeriön mielestä sivutoimista opiskelua? Saman ohjeen mukaan tätä ovat vain selvästi sivutoimiset opinnot, kuten kansalaisopiston kielikurssit ja atk-ajokortti. Kaikkea muuta pitää tarkastella kriittisesti pelkästään Työttömyysturvalain kannalta.

Käytännössä minua ihmetyttää eniten se, että jotkut ovat jopa onnistuneet kouluttautumaan uuteen ammattiin työttömyysetuuttaan menettämättä. Heidän työvoimaneuvojansa täytyy olla huippuammattilainen, joka uskaltaa uhmata ministeriön selviä tulkintaohjeita.

(Kati K:lle kiitos juttuvinkistä ja taustatyöstä)