Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Täsmennys vai muutos?

Juuan kunnanhallitus hyväksyi eilen talousarvion täytäntöönopano-ohjeet, kuten jokainen kunta tekee joka vuosi. Neljän sivun mittaisessa asiakirjassa sanotaan sivulla 3, että tilapäistä henkilökuntaa sijaisia lukuun ottamatta voidaan ottaa vain kunnanhallituksen luvalla. Tämä on ihan selvää tekstiä.

Kunnanhallitus onnistui kuitenkin päätöksellään sekoittamaan asian täysin. Se nimittäin hyväksyi täytäntöönpano-ohjeet esitellyssä muodossa sellaisella täsmennyksellä, että tilapäistä henkilökuntaa sijaisia lukuun ottamatta voidaan ottaa vain kunnanjohtajan luvalla. Täsmennys syntyi äänestyksen tuloksena ja kaksi vähemmistöön jäänyttä jättivät eriävän mielipiteensä. Heidän mukaansa ohje olisi pitänyt hyväksyä alkuperäisen ehdotuksen mukaisena.

Pöytäkirjan sanamuodon mukaan se hyväksyttiin alkuperäisen ehdotuksen mukaisena. Siihen ei tehty mitään muutosta, vaan pelkkä täsmennys. Ihan yleisesti pitäisi olla tiedossa, että jos jotain halutaan muuttaa, niin silloin on kyseessä muutos. Jos jotain sanontaa vain tarkennetaan tai selvennetään sitä varsinaisesti muuttamatta, niin silloin puhutaan täsmennyksestä.

Nyt tehtiin päätös, jonka mukaan tilapäistä henkilökuntaa voidaan ottaa vain kunnanhallituksen luvalla sellaisella täsmennyksellä, että tilapäistä henkilökunta voidaan ottaa vain kunnanjohtajan luvalla. Odotettavissa on mielenkiintoisia tulkintaongelmia, kun luvan voi myöntää joko kunnanhallitus tai kunnanjohtaja.

Juridiikassa ja hallinnossa jokaisella sanalla on tärkeä merkitys ja kaikki luetaan ihan kirjaimellisesti. Tällä kertaa kunnanhallituksen yllätti sanasokeus, joka johti päällekkäiseen toimivaltaan. Puheenjohtaja ei ymmärtänyt tarkentaa tehtyä ja päätökseksi tullutta vastaehdotusta ennen äänestystä eikä sen jälkeen päätöstä pöytäkirjaan sanellessaan.

Esittelijä ei huomannut, mitä on tapahtumassa. Pöytäkirjanpitäjä ei huomannut, että päätöksestä tuli ristiriitainen. Päättäjät itse eivät tainneet olla tarkasti selvillä, mitä olivat päättämässä. Eriävän mielipiteen jättäjät eivät huomanneet, että päätökseksi tuli myös heidän eriävän mielipiteensä asiasisältö. Pöytäkirjantarkastajat sipaisivat allekirjoituksen ilmeisesti lukematta ja ajattelematta päätöksen sisältöä.

Saattaa olla, että minä olen vain turhan ilkeä. Se nähdään vasta sitten, kun ensimmäisen kerran ruvetaan palkkaamaan tilapäistä henkilökuntaa ja sekä kunnanhallitus että kunnanjohtaja vetoavat selvästi päätöksen mukaiseen toimivaltaansa.