Vallan rajat

Joskus sitä joutuu miettimään, missä kulkevat kunnan viranhaltijoiden päätösvallan rajat ja missä viranhaltijat itse ajattelevat niiden kulkevan. Otetaanpa pari esimerkkiä, jotka kuulin tutulta kunnanvaltuutetulta.

Juuan sivistyslautakunta velvoitti sivistysjohtajan valmistelemaan erään vähemmän miellyttävän asian lautakunnan esitykseksi kunnanhallitukselle. Sivistysjohtaja ei ole kuulemma halukas tarttumaan työhön, vaan halusi siirtää asian suoraan kunnanjohtajan vastuulle. Kunnanjohtajan siis pitäisi tehdä esitys suoraan kunnanhallitukselle. Kunnanjohtaja on ilmoittanut päättäneensä olla esittelemättä asiaa, joten se siitä. Näinkö se menee? Virkamiehetkö päättävät, mitä luottamushenkilöt saavat päättää?

Ei sentään. Jos esittelijät eivät hoida tehtäviään, niin toimielimet voivat päättää asioista ilman heitä. Ainakin Juuan kunnan hallintosäännön 12 §:n 5 momentin mukaan toimielin voi erityisestä syystä päätää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Lautakunta voi siis ilman esittelyä päättää tehdä oman ehdotuksensa kunnanhallitukselle. Tällaista virallista lautakunnan esitystä ei kunnanjohtaja voi sivuuttaa, vaan hänen on pakko viedä se kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätösehdotus ja päätös voivat sitten olla ihan mitä tahansa, mutta päätettäväksi asia on kuitenkin vietävä.

Toinen tapaus koskee sosiaalityöntekijää, joka on jostain närkästynyt eräälle toimeentulotukiasiakkaalle. Tämä asiakas käyttää aikaansa hyödyllisesti keräilemällä pulloja ja saa siitä hiukan rahaa. Jokainen voi päätellä, kuinka suuria nämä ansiot mahtavat olla varsinkin talvisaikaan pienellä paikkakunnalla. Sosiaalityöntekijä on kuitenkin uhannut lopettaa toimeentulotuen myöntämisen kokonaan, koska asiakas on hänet suututtanut ja kuulemma saa ansiotuloja pulloja keräämällä.

Sellaisen päätöksen ja erityisesti sen perusteena olevan laskelman haluaisin nähdä. Laskelmaan on otettava tiedossa olevat menot ja tulot, ja vajaus myönnetään toimeentulotukena. Olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon tuloja sosiaalityöntekijä tietää ihan varmasti pulloja keräämällä kertyvän. Kiinnostaisi tietää myös se, miten aiotaan sivuuttaa Toimeentulotukilain 11 §. Sen mukaan tuloksi ei lasketa vähäiseksi katsottavia ansiotuloja. Lisäksi pullojen keräämistä ei muutenkaan katsota ansiotuloksi, vaikka vuoden päivät sitten verottaja esitti myös vastakkaisen tulkintamahdollisuuden.

Tuskinpa sosiaalityöntekijä asiaa ajateltuaan aikoo edes yrittää uhkauksensa toteuttamista. Kyseessä lienee asiakas, joka ei ole osoittanut riittävää kunnioitusta ja nöyryyttä. Hän on saattanut olla jopa niin röyhkeä, että on tiennyt jotain omista oikeuksistaan. Sellaista pitää näpäyttää.

Viranhaltijoiden ylimmästä alimpaan pitäisi muistaa, että he ovat kunnalla töissä ja heidän toimintansa on perustuttava lakiin. Heidän esimiehiään ovat kuntalaiset, joita luottamushenkilöt edustavat. Sitä sanotaan demokratiaksi.

Kommentit (0)
  1. Juuka rules
    23.1.2012, 13:29

    On se ollut jo aika pitkään tapana jos hieman epämiellyttävä asia tulee käsittelyyn, niin sitä ei esitellä. Ja asia ei etene.