Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Tästä voi aloittaa

Jos Sauli Niinistö valitaan presidentiksi, niin hän aikoo perustaa erityisen syrjäytymistyöryhmän pohtimaan köyhyyttä. Koska tällaiselta työryhmältä kuluu ainakin puoli vuotta toimeksiannon miettimiseen ja sen päälle vuosi tilastotietojen kokoamiseen, niin tässä joitain perustietoja.

Suomalaisista 13 % on suhteellisesti köyhiä. Heidän tulonsa ovat alle 60 % väestön keskitulosta ja yhä useampi on entistä kauempana tuosta 60 prosentista. Vuonna 2009 täysin tulottomia kotitalouksia oli 29 000. Näistä 10 800 sai pelkkää toimeentulotukea ja 3 550 pelkkää asumistukea. Ainakaan minä en osaa sanoa, millä he elävät.

Vuonna 2010 toimeentulotukea sai yhteensä 119 000 perhettä. Tähän lukuun sisältyvät myös ne, jotka eivät pärjää palkallaan, eläkkeellään tai muilla tuloillaan. Yli puolet heistä joutui hakemaan toimeentulotukea pitkäaikaisesti.

Lapsiperheistä yli 13 % elää köyhyysrajan alapuolella. Toimeentulovaikeuksissa olevia eläkeläistalouksia on 200 000. Lukumäärä on kasvanut edellisvuodesta 26 000 taloudella.

Varakkaiden ja köyhien miesten eliniässä on 12,5 vuoden ja naisten 6,8 vuoden ero. Noin 20 vuotta sitten vastaavat luvut olivat miehillä 7,4 vuotta ja naisilla 3,9 vuotta. Tulotaso, koulutus ja ammattiasema määräävät aiempaa selvemmin elinvuosien määrän.

Voisin kirjoitella näitä tietoja enemmänkin, mutta ei siitä ole mitään hyötyä. Työryhmä aloittaa toimintansa kuitenkin ihan tyhjältä pöydältä ja hämmästyy suunnattomasti huomatessaan, etä meillä oikeasti on köyhiä. Sen jälkeen tehdään kaunis muistio toimenpidesuosituksineen ja asia unohdetaan.

Onhan tähän köyhyysongelmaan keksitty erinomaisen markkinahenkinen ja luova ratkaisu jo 1990-luvun laman aikana. Lapinlahden Lintujen sketsi sen kertoo:watch?v=voCb8en4uCI