Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Perustuslaillinen oikeus

Sanomalehtien vaali- ja urheilu-uutisten joukosta löytyi vähän postimerkkiä suurempi juttu Yhteisvastuukeräyksen avauksesta. Puheessaan presidentti Tarja Halonen muistutti taas kerran köyhyydestä ja leipäjonoista näin:

Yleisestä elintason kohenemisesta huolimatta köyhyys on noussut uudelleen yhteiskuntapoliittiseksi ongelmaksi. Tästä kertovat entuudestaan pidentyneet leipäjonot ja ruokapankkien ruuhkautuminen. Tilastoitu köyhyys on kaksinkertaistunut viimeisten kahden vuosikymmenen aikana.

Vaalikampanjassaan uusi presidentti Sauli Niinistö kantoi myös huolta syrjäytymisestä ja aikoi perustaa työryhmän selvittämän asiaa. Juristina Niinistölle on varmasti tuttu myös Perustuslain 19 §, jossa taataan jokaiselle oikeus perusturvaan. Se kuuluu näin:

19 § Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Perustuslain mukaan leipäjonoja ei oikeastaan pitäisi olla olemassakaan. Jokainen leipäjonon asiakas todistaa kuitenkin jo pelkällä läsnäolollaan, että perustuslain takaamat oikeudet eivät toteudu. Näin on ollut jo 1990-luvun lamasta lähtien, mutta toistaiseksi kukaan ei ole tehnyt asialle mitään. Köyhyyttä ja syrjäytymistä pidetään jonkinlaisena luonnonlakina tai peräti köyhien omana syynä. Kaikki köyhät tuskin äänestävät ja vaikka sen tekisivätkin, niin ei heillä ole poliittista painoarvoa.

Jos Niinistö nyt lupauksensa mukaisesti perustaa tämän työryhmän, niin sen ensimmäinen läksy on tuo Perustuslain 19 §. Selvityksiä on varmasti jo vino pino, joten itse ongelmaa ei tarvitse enää kartoittaa. Lakikin on jo valmiina. Nyt pitää vain miettiä, miten laki pannaan täytäntöön ihan konkreettisesti.