Kerran näinkin

Yleensä en paljon Juuan kunnan toimintaa kehu, mutta tällä kertaa teen poikkeuksen. Toivottavasti en ole liian aikaisin liikkeellä.

Kuopion Energia Oy hakee turvetuotantolupaa 62 hehtaarin alueelle Juuan Raholan kylässä, parinkymmenen kilometrin päässä kunnan keskustasta. Maakuntakaavassa on kuitenkin varaus peräti 197 hehtaarin turvetuotantoalueeseen, joten jos lupa nyt myönnetään, niin jatkohakemus seuraa varmasti. Kylässä on yhä edelleen vakituisia asukkaita ja viime vuosina Raholanjärven rannalle on rakennettu useita loma-asuntoja. Valumavedet on tarkoitus ohjata osittain tähän järveen.

Enemmän aiheesta voi lukea täältä:kartta-ja-maasto

Aluehallintovirasto on tietenkin pyytänyt asiasta myös kunnan ympäristöviranomaisen lausunnon. Ympäristölautakunnan 18.4. pidettävä kokouksen esityslistalla on tällainen päätösehdotus:

Konosensuo sijaitsee matalan Raholanjärven lähellä. Turvetuotannon kuivatusvedet johdettaisiin luonnonvaraiseen Kohisovanpuroon ja siitä edelleen Raholanjärveen. Konosensuo on ojitettu ja ojituksen aiheuttamat valumavedet ovat jo aiheuttaneet pienen Raholanjärven veden tummumisen. Ojituksesta aiheutuneet fosfori- ja typpipäästöt ovat lisänneet ennen kirkasvetisen järven rehevöitymisen. Turvetuotannon aloittaminen aiheuttaa alueen virkistyskäytölle huomattavaa haittaa. Alueelle on viime vuosina investoitu koskien palauttamiseksi ennalleen ja kalakantojen istutuksilla on pyritty palauttamaan aikaisemmin ollut runsanlukuinen kalakanta. Turvetuotannon rekkaliikenteen lisäys huonokuntoisilla tieosuuksilla on vaaratekijä. Turvetuotanto alue sijaitsee noin 100 km:n etäisyydellä käyttöpaikasta, joten tulisi asiaa tarkastella myös kannattavuus lähtökohdista.

Esitän, että alue säilytetään luonnontilaisena ja ympäristönsuojeluviranomainen ei antaisi myöntävää lausuntoa hakemukseen.

Kylän vakituisille ja loma-asukkaille tämä on varmasti mieluisaa luettavaa. Toivottavasti lautakunta on samaa mieltä esittelijän kanssa. Kunnan lausunnolla on painoarvoa, vaikka ei Avi tietenkään vähättele ollenkaan tontinomistajien ja muiden kyläläisten tekemiä muistutuksia ja huomautuksia.

Kommentit (2)
  1. Tiedä häntä miten vielä käy
    13.4.2012, 12:55

    Tämä juttu onkin vähän erilainen. Asialla on nimittäin ympäristölautakunta, joka viranomaisena on eri roolissa kuin ns kunta. Jos lausunto menee kunnanhallitukseen, melkein voi lyödä vetoa, että kuntalaisten hermoja taas koetellaan. Sillähän on perinteisesti ollut tapana päättää vähän sitä sun tätä, yleensä yksinkertaisetkin asiat noin kolmeen kertaan. Jännitetään sakilla, oliko kiitoksesi sittenkin ennenaikainen.

  2. Eija Elmgrén
    13.4.2012, 18:26

    Kunnan päättävin elin on kunnanvaltuusto.

Kommentointi suljettu.