Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Näppituntumalta ja korvakuulolta

Lakia sivuavia asioita koskevien nettikeskustelujen ikävin piirre on, että enemmistö keskustelijoista ei ole edes hajulla asiaa koskevasta lainsäädännöstä. Ei ketään tietenkään voi velvoittaa tuntemaan lakia kovin yksityiskohtaisesti, mutta jos rupeaa vaatimaan lakiin muutoksia, niin ainakin minä edellytän vaatijan olevan perillä lain tämänhetkisestä sisällöstä.

Otetaan esimerkiksi vaikkapa nyt vellova keskustelu rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisvaatimuksista. Monet vaativat kovaan ääneen, että lakiin on viimeinkin saatava karkottamisen mahdollistava pykälä. He siis eivät tiedä, että sellainen pykälä on jo. Ulkomaalaislain 149 § sanoo näin:

Maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla oleskellut ulkomaalainen:

1) joka oleskelee Suomessa ilman vaadittavaa oleskelulupaa;

2) jonka on todettu syyllistyneen rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta, taikka jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin;

3) joka on käyttäytymisellään osoittanut olevansa vaaraksi muiden turvallisuudelle; taikka

4) joka on ryhtynyt taikka jonka voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta vaarantavaan toimintaan.

Kun näille nettimelskaajille kertoo tämän, niin he väittävät, että pakolaisstatuksella olevia ei kuitenkaan voida karkottaa. Väärin, saman pykälän viimeisessä momentissa mahdollistetaan sekin:

Pakolaisen saa karkottaa 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa. Pakolaista ei saa karkottaa kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa, johon nähden hän on edelleen kansainvälisen suojelun tarpeessa. Pakolaisen saa karkottaa vain valtioon, joka suostuu ottamaan hänet vastaan.

Nyt väittelykumppani sanoo, että lain kirjain on turha, koska suvaitsevaiston mädättämä virkakoneisto ei sitä kuitenkaan sovella. Kyllä soveltaa ja asian voi tarkistaa vaikkapa täältä:karkotukset

Tässä vaiheessa vastaväittäjältä loppuvat eväät ja hän katoaa omaan rakkaaseen viharyhmäänsä. Siellä hän kohta ylvästelee, miten kävi laittamassa jauhot suuhun yhdelle viherpunikki”lakimiehelle”, joka on yleensäkin hävytön ja yksi pahimpia paskoja.

Keskustele näiden kanssa sitten…