Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Huonosti menee, mutta menköön

Kunnanhallitus edellyttää antamissaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa, että lautakunnat toimittavat 31.5.2012 mennessä osavuosiraportin, josta ilmenee mihinkä toimenpiteisiin lautakunta on ryhtynyt valtuuston päättämien tavoitteiden toteuttamiseksi ja minkälaisilla toimenpiteillä lautakunta pystyy palvelut järjestämään koko suunnittelukaudelle osoitettujen määrärahojen puitteissa.

Näin sanotaan Juuan sosiaali- ja terveyslautakunnan 31.5. pidettävän kokouksen esityslistan kohdan Talousarvion osavuosiraportti aluksi. Tämä on harvinaisen selvää tekstiä, joten olettaisi ilman muuta jatkon olevan jo tehtyjen ja tulevien toimenpiteiden kertomista. Mitä vielä. Ensin kerrotaan suorastaan käsittämättömästä kustannusten noususta näin:

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden suurimmat muutokset ovat tapahtuneet erikoissairaanhoidon menoissa (550.000), perusterveydenhuollossa (300.000) ja sosiaalipalveluissa (350.000). Erikoissairaanhoidon menokehitys ei kuitenkaan ylitä Pkshp:n kanssa tälle vuodelle tehtyä sopimusta, mutta lautakunnan budjetti on tässä suhteessa alimitoitettu. Perusterveydenhuollossa lääkäreiden vastaanoton menot ovat 140.000 viime vuotista enemmän ja sairaankuljetuksen menot n. 90.000 viime vuotista enemmän. Sosiaalipalveluissa hoitokoti-ostopalvelut ovat 130.000 viime vuotista suuremmat. Muut muutokset koostuvat pienemmistä eristä.

Kuten huomasitte, niin jo tässä vaiheessa vedotaan ailmitoitettuun budjettiin. Jatko on kuitenkin jo suoranaista voimatonta voivottelua samasta aiheesta:

Lautakunta on todennut käyttösuunnitelmansa hyväksymisen yhteydessä, että kuluvan vuoden budjetti on haastava. Viime vuoden toteutuma huomioiden siihen ei sisälly edes yleistä 2,6 % suuruista kustannusten nousua. Toimintaa ja taloutta ei voi erottaa toisistaan.

Talousarvion toteutumaprosentti tammi-huhtikuulta on nettona 34.8% (kulut 34.5, tulot 32). Kaikki alkuvuoden tulot eivät laskutustekniikasta johtuen ole ehtineet kirjautua huhtikuulle samaan tapaan kuin viime vuonna.

Tässä sitten onkin kaikki, mitä asiasta esityslistalla kerrotaan. Ei ole mainintaa ensimmäisestäkään tehdystä toimenpiteestä talouden tasapainottamiseksi eikä edes yhtä ainoaa ajatusta siitä, miten talousarviossa pysytään. On vain pelkkää valitusta siitä, miten lautakunnalle on annettu liian vähän rahaa. Viimeistään päätösehdotuksesta sitten voikin päätellä, että mitään ei aiotakaan tehdä. Talousarvio menee yli niin että paukkuu, mutta lautakunta tyytyy keskustelemaan tilanteesta. Keskustelunsa se sitten lähettää kunnahallituksen arvioitavaksi:

Stjoht
Lautakunta käy keskustelun osavuosikatsauksesta ja lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Vastoin tapojani en kommentoi tätä asiaa tämän enempää. Minä en enää osaa sanoa yhtään mitään tällaiseen piittaamattomuuteen talousarvion sitovuutta kohtaan. Jos yksityishenkilö elelisi näin huolettomasti, niin omaiset luultavasti alkaisivat suunnitellla edunvalvontaa.