Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Suhmurointia

Pohjoiskarjalaisella Juuan kunnalla on merkillinen tapa tehdä päätöksiä ihan kuin kokeillakseen, huomaako kukaan niiden lain- ja sopimustenvastaisuutta. Jos ei huomaa, niin ollaan hiljaa tyytyväisiä siitä, että meillä tehdään niin kuin halutaan. Jos huomaa, niin sitten kumotaan päätökset muina miehinä vihellellen.

Viime joulukuussa valittiin sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikön viransijainen lainvastaisesti hakijoiden ulkopuolelta. Asiasta tehty oikaisuvaatimus hyväksyttiin, päätös kumottiin ja sitten sama henkilö valittiin tehtävään uudelleen. Nyt kunnanhallitus on toiminut ihan yhtä tökerösti teknisen toimen henkilöjärjestelyissä.

Kunnanhallitus päätti 10.1.2012 antaa teknisen toimen valmisteltavaksi koko teknisen puolen kokonaisuudistuksen henkilöjärjestelyjen osalta. Tässä yhteydessä oli tarkoitus käydä läpi kaikki uudet ja lakkautettavat virat ja toimet sekä eläkejärjestelyt, kuten tietysti asiaan kuuluukin. Päätös oli siis ihan täyttä asiaa.

Jo 20.3.2012 kunnanhallitus työnsi kuitenkin uudelleen näppinsä peliin myöntämällä rakennustarkastajalle luvan siirtyä osa-aikaeläkkeelle 1.8.2012 alkaen. Ei tässäkään vielä mitään hirveän kummallista ole, koska osa-aikaeläkkeen edellytykset täyttyivät. Vasta 8.5.2012 tehtiin merkillinen päätös.

Silloin kunnanhallitus päätti aiemmasta uudelleenorganisoinnin valmistelua koskevasta päätöksestään piittaamatta perustaa uuden projekti-insinöörin toimen ja siirtää tämän kohta osa-aikaeläkkeelle siirtyvän rakennustarkastajan siihen. Palkkaus määriteltiin kokonaispalkkana 4 000 euroa/kk ja osa-aikaeläkkeen alettua 2 000 euroa/kk. Tämä järjestely tupsahti niin sanotusti kyökin ovesta yllätyksenä, kuten voi päätellä sen teknisellä puolella saamasta vastaanotosta.

Päätöksestä tekivät oikaisuvaatimuksen Juuan JHL 314 ry:n pääluottamusmies, Tekniikka ja Terveys KTKN Ylä-Karjala ry:n pääluottamusmies ja kunnan oma talonrakennusmestari. Kaikki vetosivat siihen, että kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus ei tunne ollenkaan sellaista käsitettä kuin kokonaispalkka. Palkan on perustuttava tehtävänkuvauksiin ja sopimuksessa määriteltyihin vaativuustekijöihin. Kunnanhallituksen päätös on siis selvästi vastoin sopimusta.

Tämän lisäksi kunnan talonrakennusmestari perusteli vaatimustaan sillä, että päätös on vastoin kunnanhallituksen aiempaa teknisen toimen uudelleenorganisoinnin valmistelua koskevaa päätöstä. Tätä päätöstä ei kumottu eikä muutettu uudesta järjestelystä päätettäessä.

Kunnanjohtajan sijaisena asian tällä viikolla esittelevän hallintojohtajan kunniaksi on sanottava, että hän esittää kaikkien oikaisuvaatimusten hyväksymistä ja kunnanhallituksen päätöksen kumoamista. Hän toimi vieläpä erittäin nopeasti, koska sai asian valmisteltua heti oikaisuvaatimusajan kuluttua umpeen. Tästä voi päätellä, että kyllä kunnassa tiedettiin aiemman päätöksen sopimuksenvastaisuus.

Sitä ei voi päätellä, miksi tällainen päätös yleensä tehtiin. Luultavasti päättäjät kysyvät sitä asian aiemmin esitelleeltä kunnanjohtajalta. Minunkin mielestäni tämä rakennustarkastaja on mukava mies, mutta se ei oikeuta suhmuroimaan päätöksiä omien mieltymysten mukaan sopimuksista ja aiemmista päätöksistä piittaamatta.