Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Hallinnon tasapuolisuus

Vielä 1970-luvulla puhuttiin ihan yleisesti hallintoalamaisista. Enää kansalaisia ei sellaisiksi sanota, mutta näköjään ajattelu ei ole muuttunut. Eilen illalla törmäsin facebookissa näin tylyyn kuvaan:

stop-lena-wiksten (Kuva: Lena Wiksten)

Tällainen tiedonanto on kuulemma Porin TE-toimiston ovessa. TE-toimisto edellyttää asiakkailtaan tietokoneyhteyttä, koneen käyttötaitoja ja verkkopankkitunnuksia. Mikähän tässä mahtoi mennä pieleen?

Kaikilla ei vielä nykyisinkään ole tietokonetta eikä sen käyttämiseen tarvittavaa osaamista, eikä viranomainen voi niitä asiakkailtaan vaatia. Kaikki eivät edes saa verkkopankkitunnuksia vaikka haluaisivat. Pankkitilin avaaminen jokaiselle kuuluu kyllä pankkien peruspalveluvelvoitteeseen, mutta verkkopankkitunnusten myöntäminen ei kuulu.

Esteenä voi olla pankin vapaan harkinnan mukaan vaikkapa maksuhäiriömerkintä tai säännöllisten tulojen puute. Pankin ei ole pakko hyväksyä työmarkkinatukea tai toimeentulotukea pankkitunnuksiin oikeuttaviksi säännöllisiksi tuloiksi. Mikään laki ei siis velvoita pankkeja myöntämään verkkopankkitunnuksia kaikille. Sen sijaan viranomaisten on useammankin lain nojalla palveltava kaikkia asiakkaitaan tasapuolisesti.

Perustuslain 6 § sanoo näin:

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

TE-toimistojen toiminta perustuu lakiin, joten asiakkaita on kohdeltava tasapuolisesti. Verkkoyhteyksien, tietokonetaitojen tai verkkopankkitunnusten puuttuminen ovat sellaisia henkilöön liittyviä syitä, joiden perusteella ketään ei saa asettaa eri asemaan.

Hallintolain 6 § puolestaan sanoo näin:

Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Kuvan kaltaisesta lapusta ei siis kannata välittää, vaan pitää marssia sisään ja vaatia lain edellyttämää palvelua. Jos viranomainen ilmoitukseensa vedoten kieltäytyy palvelemasta, niin kieltäytymisestä on annettava valituskelpoinen kirjallinen päätös. Jo pelkkä tällaisen ilmoituksen näkeminen oikeuttaisi tekemään asiasta hallinnollisen kantelun.

Minun tietääkseni tässä maassa on yhä edelleen sellaisia töitä, joissa ei vaadita tietotekniikan osaamista. Ainakin osaamattomia ihmisiä on, eivätkä he välttämättä mitään syrjäytyneitä ole. Ja vaikka olisivatkin, niin silti heillä on oikeus saada palvelua.