Esteellisyys ei ole este

Kun yksityistetään kunnallisia palveluja, niin sitten yksityistetään laista piittaamatta ihan kaikki. Ilmeisesti näin ajateltiin pohjoiskarjalaisessa Rääkkylän kunnassa, kun terveystoimen lisäksi yksityistettiin myös koko sosiaalitoimi Attendo Oy:lle.

Eihän se ihan putkeen mennyt. Siinä hötäkässä yksityistettiin myös sellaiset toiminnat, joita ei lain mukaan voi yksityistää, vaan jotka on ehdottomasti hoidettava virkatoimena. Tällaisia ovat lasten huostaanototot ja päihdehuoltolain mukaiset pakkohoitopäätökset. Rääkkylä ulkoisti nekin, vaikka yritti saada touhun näyttämään lailliselta.

Lakia yritettiin kiertää näin: Attendo Oy:lle ulkoistettua sosiaalitointa johtaa sosiaalityön ammatillinen johtaja, jonka työnantaja ja palkanmaksaja on Merikratos Oy. Merikratosilla on yhteistyösopimus Attendo Oy:n kanssa. Kunnan mielestä mitään lain mukaista esteellisyyttä ei ole siinä, että tämä ulkoistettu ammatillinen johtaja toimii nimellisesti kunnan omana virkamiehenä tehdessään viranomaispäätöksiä. Hän siis ikään kuin vaihtaa päälleen virkamiehen takin silloin, kun päätös sitä vaatii. Palkkansa hän saa myös näistä virkatoimista Merikratosilta.

Valvira ei tätä menettelyä hyväksynyt. Kunta valitti Valviran päätöksestä ja myös Kuopion hallinto-oikeus katsoi toiminnan olevan vastoin lakia.  Rääkkylän kunnanjohtaja ei usko edes hallinto-oikeuden päätöstä, vaan aikoo esittää kunnanhallitukselle jatkovalituksen tekemistä KHO:lle.

Hän perustelee aikeitaan kysymällä, onko tärkeämpää suitsia yksityisiä palveluntuottajia kuin huolehtia siitä, että kuntalaiset saavat palveluja. Ovelasti muotoiltu kysymys on kuitenkin väärin asetettu. Oikeastaan kunnanjohtaja kysyy, että onko nyt meidänkin ihan pakko noudattaa lakia, kun lainvastaisella toiminnalla pärjätään kivasti.

Tietenkin lakia on noudatettava. Tiettyjä toimintoja ei voi yksityistää ennen kuin laki sen nimenomaisesti sallii. Nykyinen laki ei hyväksy mitään omaperäisiä tulkintoja, vaan virkamiespäätökset tekee virkamies, jolla on virkasuhde kuntaan. Yksityiseltä yritykseltä palkkansa saava ei voi olla virkamies. Ei tämän tajuaminen niin vaikeaa pitäisi olla.

Näitä lain ja käytäntöjen yhteentörmäyksiä tulee jatkossakin niin kauan, kunnes lainsäädäntö ennättää mukaan tähän yksityistämisintoon. Kunnissa kehitellään luovia ratkaisuja, jotka törmäävät lain selvään kirjaimeen. Jääräpäisyyttään Rääkkylä ottaa selkäänsä vielä KHO:ltakin, mutta ehkä sitten ottaa opikseen.

*      *      *

Kun nyt esteellisyydestä puhutaan, niin mainitsenpa vielä Juuan kunnallisesta päätöksentekolotosta, johon eräs kommentoija kiinnitti huomioni. Edellisessä valtuuston kokouksessa myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelle 2011 toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhalijoille. Tarkkaan luettuna päätös ei siis koske kunnanjohtajaa, joka ei ole minkään erityisen tehtäväalueen johtava virkamies. Oikeampi sanamuoto olisi ollut tarkastuslautakunnan esittämä vastuuvapauden myöntäminen kaikille tilivelvollisille. Ei se vielä mitään, mutta ainakin pöytäkirjan mukaan kaikki kunnanhallituksen jäsenet istuivat paikoillaan valtuutettuina ja myönsivät tili- ja vastuuvapauden itselleen. Sillä tavalla.

Kommentit (0)
  1. Taivas varjele, mikä moka, sanoisi Mertarantakin juuukalaisten valtuustoteatterista.!!! Vaan mitähän sanoo kunnanhallitus, jonka tehtävä on valvoa valtuuston päätösten laillisuutta. Iso lauma pukkeja kaalimaan vartijana, mutta taas kerran oma lehmä ojassa. Tuskin myöntävät virheitään mutta jos myöntävät, luulisi hävettävän.