Ankaramman lain periaate

Jos laki on muuttunut rikoksen tekohetken ja oikeudessa annettavan tuomion välillä, niin tekijä tuomitaan sen lain mukaan, josta seuraa lievempi rangaistus. Tätä kutsutaan lievemmän lain periaatteeksi. Otsikon mukaista ankaramman lain periaatetta ei tunnusteta periaatteena, mutta se näkyy olevan käytössä silloin, kun rangaistaan työttömiä työttömyysetuuksien menettämisellä.

Työttömyysturvalakia muutettiin heinäkuun alusta lähtien. Lakiin tehtiin uusi 2a luku, jossa määritellään seuraamukset työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä. Nyt kumotun, vuonna 2006 voimaan tulleen lain mukaan työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytymisestä seurasi työmarkkinatuella olevalle ikuinen karenssi. Työtön menetti työttömyysetuutensa siihen asti, kunnes oli ollut työssä tai työvoimapoliittisessa toimenpiteessä viisi kuukautta. Käytännössä tällainen ihminen luokiteltiin työmarkkinoiden ulkopuolella olevaksi, joten hänelle ei edes tarjottu työtä eikä koulutusta. Siitä nimitys ikuinen karenssi.

Uusi laki on selvästi inhimillisempi työttömyysetuuden menettämisen eli karenssin suhteen.  Jos henkilö eroaa työstä ilman hyväksyttävää syytä, on karenssi 90 päivää. Työstä kieltäytymisestä seuraa 60 päivän karenssi, työllistämissuunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jättämisestä 15 päivän, suunnitelman laatimisesta kieltäymisestä 30 päivän ja suunnitelman toteuttamisen laiminlyönnistä 60 päivän karenssi. Työllistymistä edistävästä palvelusta eli käytännössä koulutuksesta tai kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytymisestä seuraa 60 päivän karenssi. Aiemmin näistä kaikista sai työmarkkinatuella oleva armotta viiden kuukauden työssäolovelvoitteen.

Uuden lain 2a luvun 14 §:n mukaan työssäolovelvoite määrätään vasta kuuden kuukauden sisällä tapahtuvasta toistuvasta kieltäytymisestä. Myös työssäolovelvoite on lyhentynyt; nyt työmarkkinatuelle pääsee uudelleen jo 12 kalenteriviikon työssä tai koulutuksessa olon jälkeen. Parannusta on siis tapahtunut, mutta entäpä se ankaramman lain periaate?

Se löytyy lain siirtymäsäännöksistä ja siellä räimitäänkin märällä rätillä korville niitä, joille on määrätty ikuinen karenssi ennen uuden lain voimaantuloa. Se nimittäin säilyy entisellään. Jos henkilölle on määrätty viiden kuukauden työssäolovelvoite yhden ainoan kieltäytymisen perusteella ennen 1.7.2012, nin velvoite säilyy viitenä kuukautena uudesta lievemmästä laista huolimatta.

Vielä epäoikeudenmukaisemmalta tuntuu niiden kohtalo, joille on määrätty työssäolovelvoite juuri ennen uuden lain voimaantuloa. Jos henkilön katsotaan kieltäytyneen työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä vaikkapa perjantaina 29. kesäkuuta 2012, niin häneen sovelletaan vanhaa lakia, vaikka karenssipäätös tietenkin on tehty vasta aikaisintaan maanantaina 2. heinäkuuta. Uudesta lievemmästä laista huolimatta sovelletaan vanhaa ja ankarampaa lakia.

Ihan sama tilanne on silloin, jos henkilö on aloittanut koulutuksen tai kuntouttavan työtoiminnan kesäkuussa, mutta keskeyttää sen heinäkuussa. Taas sovelletaan vanhaa lakia ja työssäolovelvoite on viisi kuukautta. Heinäkuussa alkaneen kurssin tai kuntouttavan työtoiminnan keskeyttäjä selviää samasta synnistä pelkällä 60 päivän työmarkkinatuen menetyksellä. Kautta linjan siirtymäsäännökset on laadittu siten, että vanhaa lakia sovelletaan aina, kun se suinkin on mahdollista.

Näin varmistetaan se, että aiemmin systeemistä ulos heitetyt eivät ryömi sinne takaisin. Vähät siitä, että samalla on luotu ihan uusi ja koko oikeusjärjestelmän vastainen ankaramman lain periaate.

Onhan siirtymäsäännöksissä tosin armahduspykäläkin. Vanhan lain mukaan viiden kuukauden työssäolovelvoitteen eli ikuisen karenssin saaneet pääsevät takaisin työmarkkinatuelle 1.1.2017. Jos elävät.

Kommentit (9)
  1. Onneksi sentään on onnistunut sentään tähän lievemmän lain vanaveteen, oli kysymyksessä sitten keula- tai peräaalto. Myrskyä luvassa kuitenkin, vaikka kuinka luovisi.
    Täysin paskapuhetta, KUN NIMENOMAAN ON TYÖLLISTETTÄVÄ NORMAALIPALKALLA:

  2. Veturiameeba
    13.7.2012, 12:10

    Tämä on HYVÄ kirjoitus.Itse olen ollut kohta 10 vuotta työttömänä,koska en voi tehdä oman alan raskaita töitä selkäkuluman vuoksi.Uutta työtä ei ole tarjottu vaan pompteltu sinne tänne ilmaisiin hommiin karenssiuhkauksin saattelemana. Viimevuonna mittani tuli täyteen ja erosin kesäksi koko Keltata ja työkkärin palveluista. Koko yhteiskunnasta pariksi kuukaudeksi. En siis vastaanottanut minkäänlaisia tukiaisia.Ilmoitin päätöksestäni työkkärin että Kelan viranomaisille.Kela lakkautti luonnllisesti työmarkkinatuen toimittamisen -kuten oli tarkoituskin. MUTTA suureksi ällistyksekseni työvoimaviranomaiset laittoivat karenssin näille kahdelle kuukaudelle!Ällistyin todella.En tiennyt itkeä vai nauraa -tein molempia. Hirveä paperirumba,valituspyyntöjen paperipino Kelata jne. jne. EN käistttänyt koko touhua. Kelan ja työkkärin toimia ei maalais- tai kaupunkilaisjärjellä ymmärretä. No,asian annoin hiljalleen hiipua pois, karenssi unohdettiin, päätökset muutettiin normaaleiksi ja palasin orjatöihin syksyllä.
    Olen hyvilläni, että joku kirjoittaa työttömyydestä yms. asioista. Minä en enää jaksa.Poden taisteluväsymystä.

Kommentointi suljettu.