Käsiteltävä viivytyksettä

Facebookissa eräs kaveri mietti oman kuntansa sosiaalitoimen menettelyä toimeentulotukiasiassa. Siellä kuulemma käsittelyajat ovat niin pitkiä, että koko ajan ollaan joko lain rajamailla tai reilusti ulkopuolella. Ihan samaa tapahtuu koko ajan ja kaikkialla, joten katsotaanpa vähän menettelyn lainmukaisuutta.

Perjantaina saapunut hakemus kirjataan saapuneeksi seuraavana maanantaina. Siitä seitsemäntenä arkipäivänä hakemus käsitellään ja tuki maksetaan päätöstä seuraavana kolmantena arkipäivänä. Otetaan ihan esimerkki kuluvasta henäkuusta:

Hakemus on jätetty perjantaina 6.7. ja se kirjataan saapuneeksi maanantaina 9.7. Siitä seitsemäs arkipäivä saapumispäivä poislukien on keskiviikko 18.7. Rahat ovat tilillä päätöstä seuraavana kolmantena arkipäivänä eli maanantaina 23.7. Odottavan aika on pitkä ja nälkäisenä odottavan vielä pitempi.

Tässä on lievästi sanottuna keljuilun makua ja rikotaan siinä lakiakin. Hallintolain 18 §:n mukaan asiakirjan katsotaan saapuneen viranomaiselle sinä päivänä, jolloin se on annettu viranomaiselle. Mikään ei siis oikeuta lykkäämään hakemuksen kirjaamista saapuneeksi seuraavaan arkipäivään. Toimeentulotukilain 14a §:n pääsäännön mukaan hakemus on käsiteltävä siten, että asiakkaan oikeus välttämättömään toimeentuloon ei vaarannu.

Kiireellisisessä tapauksessa hakemus on käsiteltävä samana tai seuraavana arkipäivänä ja tuki on maksettava heti. Vähemmän kiireellisissä tapauksissa hakemus on käsiteltävä viivytyksettä ja viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ja tuki on maksettava viivytyksettä. Seitsemän arkipäivää on siis ehdoton takaraja eikä mikään automaattinen viivyttelyoikeus. Kolmen päivän odotusaika päätöksenteon ja täytäntöönpanon välillä on myös vastoin lakia, koska se haiskahtaa tahalliselta viivyttelyltä.

Nyt annan neuvon kaikille niille, jotka tietävät joutuvansa turvautumaan toimeentulotukeen myös seuraavan kuukauden aikana. Hakemus kannattaa jättää jo hyvissä ajoin edellisen kuukauden aikana. Toimeentulotukilain 14a §:n 2 momentin mukaan seuraavaa kuukautta koskeva tukipäätös on tehtävä ja pantava täytäntöön kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää.

Katsotaan vielä kalenterista kuluvan vuoden heinä-elokuun vaihde. Hekemus on jätettävä yli seitsemän arkipäivää ennen kuukauden vaihtumista eli viimeistään perjantaina 20.7. Sitä jätettäessä on vaadittava, että se kirjataan välittömästi saapuneeksi. Tällöin hakemus on käsiteltävä vimeistään keskiviikkona 1.8. ja lain nimenomaisen määräyksen mukaan se on pantava täytäntöön samana päivänä kuin se on tehty. Tuo edellisessä kappaleessa korostamani “ja” tarkoittaa juuri sitä.

Jos viranomainen ei noudata lakia, niin sen toiminnasta voi jättää vapaamuotoisen kantelun oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai aluehallintovirastolle. Sen voi jättää myös näille kaikille.

Kommentit (4)
  1. Benny Tulirinta
    18.7.2012, 10:43

    Yksi asioita helpottavia keinoja (jos olettaa, että toimeentulotuke joutuu hakeemaan pidemmän aikaa) on myös tehdä jatkohakemukset aina kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Tämä helpottaa myös sosiaalitoimen etuuskäsittelyn työpaineita merkittävästi. Onhan aivan eri asia tehdä joku työ neljä kertaa vuodessa kuin kaksitoista kertaa vuodessa.

  2. Ja kannattaa muuttaa pankkinsa tiliotteen jaksotusta siten, että tiliote saapuu kotiin kuukauden alussa. Näin saa tuoreen pankkitiliotteen toimeentulotukihakemuksensa liitteksi.

Kommentointi suljettu.