Hätäisesti hosuen

Facebookissa leviää usein osoitteesta adressit.com erilaisia adresseja, joihin pyydetään allekirjoitusta jonkin asian puolesta tai jotain vastaan. Olen joskus itsekin allekirjoittanut jonkin luononsuojeluun liittyvän adressin ja onhan näistä muistakin se hyöty, että välillä tulee tutustuttua uuteen asiaan.

Eilen illalla tutustuin adressiin nimeltään ”Emme hyväksy pakkokeinoesitysttä sosiaalihuollossa”. Siinä todetaan muun muassa, että emme hyväksy lääkityksen antamista tietämättä emmekä hyväksy sitä, että potilaalta viedään oikeus valittaa hallinto-oikeuteen omaisuuden väliaikaisesta haltuunotosta. Siis onko nyt suunnitteilla sellainen laki, jonka mukaan potilaita voitaisiin lääkitä mielin määrin heidän tietämättään ja lisäksi heidän omaisuutensa voitaisiin ottaa haltuun ilman valitusoikeutta? Sehän kuulostaa aivan hirveältä.

Eipä ole. Adressin liitteenä on linkki lakiluonnokseen ja sen perusteluihin. Luonnoksen nimi on Esitys laiksi potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan perusoikeuksien rajoittamisesta välttämättömän hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi. Mitä ilmeisimmin adressin alullepanija ei ole itse lukenut lakiluonnosta tai ei ole ymmärtänyt lukemaansa.

Tällä hetkellä kaikkia lakiluonnoksessa mainittuja tahdonvastaisia keinoja joudutaan käyttämään, mutta läheskään kaikista ei ole mitään säännöksiä laissa. Tilanne on monesti oikeusturvan kannalta arveluttava, koska perustuslain mukaan perusoikeuksia voidaan rajoittaa vain lain nojalla. Uusi lakiluonnos kerää kaikki mahdolliset toimet saman lain alle ja sääntelee pakon käytön edellytyksistä ja menettelytavoista. Luonnoksen 34 §:n mukaan kaikki päätetyt rajoitustoimenpiteet on kirjattava.

Lakiluonnoksen 21-22 §:n mukaan hoitoa ja lääkitystä voidaan antaa potilaan tai asiakkaan vastustuksesta huollimatta, jos hoitamatta jättäminen uhkaa vaarantaa vakavasti hänen terveytensä. Lääkitä voidaan vastustuksesta huolimatta tai jopa tietämättä vain silloin, jos terveys muuten vakavasti vaarantuu. Tietämättä lääkitseminen tosiaan vaikuttaa oudolta, mutta toivottavasti luonnos muuttuu tältä osin.

Kenenkään omaisuutta ei voida ottaa haltuun ilman valitusoikeutta. Luonnoksen 29 §:n mukaan voidaan väliaikaisesti ottaa haltuun sellaisia aineita tai esineitä, jotka soveltuvat vaarantamaan vakavasti omaa tai toisen terveyttä tai turvallisuutta ja on todennäköistä, että niitä myös käytetään tähän tarkoitukseen. Haltuunotto on kirjattava ja omaisuus on palautettava hoidon tai toimenpiteen päätyttyä. Jos omaisuutta ei voida palauttaa, on siitä tehtävä kirjallinen ja valituskelpoinen päätös.

Luonnoksen 39 § mukaan omaisuuden haltuunotosta saa valittaa hallinto-oikeuteen, mutta ei enää siitä ylemmäksi. Valitusoikeutta ei siis olla poistamassa, se lukee luonnoksessa ihan selvästi.

Lukemani perusteella en allekirjoita tuota adressia, mutta enpä kiellä enkä käske toisia millään tavalla. Saahan sitä vapaasti vastustaa sellaista, mitä ei olla suunnittelemassakaan.

(Kiitokset fb-kaverilleni Petri Rautiaiselle aiheen nostamisesta esille.)

Kommentit (3)
 1. 22 § Välttämättömän lääkehoidon toteuttaminen
  Potilaalle tai sosiaalihuollon asiakkaalle voidaan antaa lääkärin määräämät lääkkeet hänen vastustuksestaan huolimatta, jos niiden antamatta jättäminen uhkaa vaarantaa vakavasti hänen terveytensä.
  Jos lääkkeiden antaminen sitä välttämättä edellyttää, potilaasta tai asiakkaasta voidaan pitää kiinni. Samoin edellytyksin hänet saadaan myös sitoa lääkkeiden antamisen ajaksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain mukaiset vaatimukset täyttävän välineen avulla. Lääkkeet voidaan antaa potilaalle tai asiakkaalle myös hänen tietämättään.

  Eli lääkkeet voidaan antaa potilaalle tai asiakkaalle myös hänen tietämättään ilmeisesti kuitenkin potilas tietää lääkemääräyksestänsä.

 2. Ihmisoikeudet vammaisten arkeen -verkosto
  1.8.2012, 14:48

  On hyvä, että tartut juristin tarkkuudella adressin tekstiin. Olemme samaa mieltä siitä, että sananmuodot olisi voinut hioa huolellisemmin.

  Kaikesta huolimatta suosittelemme Facebook-sivumme lukijoille adressin allekirjoittamista. Otsikko osuu mielestämme naulan kantaan: ”Emme hyväksy pakkokeinoesitystä sosiaalihuollossa”.

  Kirjoitat, että uusi lakiluonnos kerää kaikki mahdolliset toimet saman lain alle ja sääntelee pakon käytön edellytyksistä ja menettelytavoista. Meidän mielestämme se jättää kemiallisen sidonnan erittäin pahasti ilmaan.

  STM:n työryhmän edustaja on julkisuudessa perustellut lääkityksen sivuuttamista sillä, että lääkitys on aina lääkärin määräämää. Kehitysvammaisten ja autistien omaiset tietävät lukuisia tapauksia, joissa lääkäri on määrännyt hurjan sekoituksen vahvoja psyykenlääkkeitä edes näkemättä potilasta.

  Ylilääkitys on nyky-yhteiskunnan arvoihin hyvin sopiva ”hoitomuoto”. Se ensisiksikin vähentää henkilöstötarvetta. Toiseksi se vapauttaa miettimästä ns. haastavan käyttäytymisen syitä. Kolmanneksi se lihottaa lääketehtaiden rahapussia.

  Yksityisten, ”asiantuntemattomattomien” kansalaisten aktiivisuudessa on tietysti aina riskinsä. Tässäkin tapauksessa niitä olisi vähentänyt se, että vammais- ja omaisjärjestöt olisivat lähteneet mukaan julkiseen keskusteluun itsemääräämisoikeudesta ja pakkokeinoista. Ne ovat valitettavasti vaienneet kuin muuri.

  Olisivatko muuten nettiadressien suosio yksi oire siitä, että kansalaisten on nykyisin niin vaikea saada päättäjiin ja viranomaisiin julkista keskusteluyhteyttä?

Kommentointi suljettu.