Hölynpölyä

Mitä tekee pohjoiskarjalaisen Juuan kunnan kunnanhallitus silloin, kun se joutuu antamaan lainvastaisesta toiminnastaan selityksen Aluehallintovirastolle? Se kirjoittaa sivun verran itsestäänselvyyksiä ja hölynpölyä, mutta ei vastaa kantelussa esitettyyn ollenkaan. Syyn se vierittää kokonaan sellaiselle taholle, joka ei kunnanhallituksen oman määräyksen takia ole asiaa edes päässyt käsittelemään.

Kyse on etsivän nuorisotyön projektista, jonka sivistyslautakunta päätti aloittaa päätöksellään 15.6.2010. Projektin tarkoituksena oli tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria hyvissä ajoin ennen syrjäytymistä ja saattaa heidät palvelujen ja muun tuen piiriin. Rahoitus projektiin saatiin ministeriöltä ensiksi ajalle 1.7.2010 – 31.5.2011 ja heti perään aina 31.3.2012 saakka. Tätä jatkorahoitushakemusta ei lautakunta käsitellyt, vaan sen hoiti sivistysjohtaja virkansa puolesta.

Uutta jatkorahoitusta olisi pitänyt hakea joulukuun 2011 alkuun mennessä. Sitä ei kuitenkaan haettu, koska kunnanhallitus päätti epävirallisesti ja siis pöytäkirjan ulkopuolella lopettaa koko projektin. Sivistysjohtajalle annettiin määräys olla hakematta rahoitusta ja häntä kiellettiin esittelemästä asiaa lautakunnalle.

Kunnanvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen kanteli asiasta Aluehallintovirastolle. Kunnanhallitus antoi niin sanotun selvityksensä  9.5.2012. Selvityksessä kerrataan projektin eteneminen ja tarkoitus ja referoidaan asiaan liittyvää lainsäädäntöä. Sanallakaan ei kerrota, miten projekti loppui. Lopuksi koko asia laitetaan lautakunnan omaksi syyksi tällä lauseella:

Juuan sivistyslautakunta ei ole tehnyt erillispäätöstä jatkorahoituksen hakemiseksi projektimuotoiselle etsivänuorisotyölle 31.3.2012 jälkeiselle ajalle.

Selitys päättyy juuri kun ollaan pääsemässä itse asiaan. Tietenkään lautakunta ei hakenut rahoitusta, koska kunnanhallitus sen hakemisen nimenomaan kielsi. Kielsipä vielä epävirallisesti, pelkän kahvipöytäkeskustelun tuloksena ilman, että asiasta olisi tehty merkintää pöytäkirjaan. Tämän päätöksen puuttumisen on kunnanjohtaja kantelun tekijälle suoraan myöntänyt, vaikka se ei ole edes tarpeen. Näkeehän sen jokainen pöytäkirjoja lukeva, että tällaista päätöstä ei ole koskaan tehty.

Kunnanhallitus siis kielsi epävirallisella ja siten lainvastaisella päätöksellään lautakunnan esittelijää esittelemästä lautakunnan toimivaltaan kuuluvaa asiaa. Ymmärrän hyvin, että tätä on hankala selittää kanteluviranomaiselle.

Olisihan projekti voinut jatkua, jos sivistysjohtaja olisi uskaltanut toimia vastoin laitonta määräystä ja esitellyt rahoitushakemuksen lautakunnalle. Harva kuitenkaan tohtii tehdä omaa elämäänsä hankalaksi uhmaamalla ylempiään.

Kommentit (1)
  1. Ville Honkala
    13.8.2012, 18:02

    Se on kummallista että Suomessa on nykyään ihmisiä joilla on valtaa ilman mitään vastuuta. Ihan pääministeritasollakin.

Kommentointi suljettu.