Palautus vai pöydällepano?

Vanhana kunnan eri hallintoelinten sihteerinä luen jatkuvasti vähän ihmetellen Juuan kunnan pöytäkirjoja. Ainoat virheettömät pöytäkirjat syntyvät vain sellaisista kokouksista, joissa kaikki ehdotukset hyväksytään esittelijän ehdotuksen mukaisina. Jos päätetään jotain muuta, niin virhe tai epäselvyys kirjaamisessa näyttää olevan enemmän sääntö kuin poikkeus.

Juuan kunnanhallituksen 25.9. pidetyn kokouksen pöytäkirja ilmestyi verkkosivulle eilen. Sen lukeminen tökkäsi jo ensimmäiseen varsinaiseen käsiteltyyn asiaan.

Kyse oli erään koulukiinteistön myynnistä, josta kunnanhallituksen piti antaa valtuustolle esitys. Esittelijän ehdotuksen mukaan valtuustolle esitetään tarjouskilpailun järjestämistä siten, että pohjahinnaksi asetetaan 10 000 euroa.

Kunnanhallitus päätti kuitenkin äänestyksen jälkeen jatkovalmistella asiaa siten, että kohteesta suoritetaan hinta-arvio.

Asiallisesti ottaen oikein järkevä päätös, mutta mitä se käytännössä merkitsee? Onko nyt kysymyksessä asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi vai pöydällepano valmisteluohjein? Tämä ei selviä päätöksestä.

Mitä väliä sillä sitten on, kun kerran päätös on järkevä? On sillä. Päätöksiä voi olla vain neljää eri lajia: esittelijän ehdotus hyväksytään sellaisenaan tai esittelijän itsensä kokouksessa muuttamana, päätös tehdään esittelijän ehdotuksesta poiketen, asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi tai asia pannaan pöydälle. Mitään jatkovalmistelun kaltaista epämääräistä päätöstä ei ole olemassakaan.

Jos asia pannaan pöydälle, niin se otetaan seuraavassa kokouksessa esille täsmälleen samassa muodossa. Esittelijä voi myös muuttaa esitystään pöydällepanon aikana, kunhan muutos kerrotaan selvästi. Toimielin voi myös antaa ohjeet muuttaa esitystä pöydällepanon aikana. Jos asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, niin se tulee uudelleen valmisteltuna esille sitten joskus, kun esittelijä on sen uudelleen valmistellut. Ajankohta ei välttämättä ole seuraava kokous, ellei toimielin anna tällaisia valmisteluohjeita.

Nyt päätettiin jotain pöydällepanon ja palauttamisen väliltä. Käytännössä päätös lienee tulkittavissa palauttamiseksi, mutta varmuutta tästä ei ole. Sitä kun ei ole selvästi sanottu.

Asia lienee kunnanhallitukselle itselleen ihan selvä, mutta pöytäkirjanpitäjällä on kokoussanasto jatkuvasti hakusessa. Eivät pöytäkirjat mitään proosakirjallisuutta ole, vaan virallisia asiakirjoja, joilta vaaditaan täsmällistä kielenkäyttöä.

Pöytäkirjaan olisi pitänyt merkitä näin:

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että kohteesta hankitaan hinta-arvio.

Päätös tehtiin esittelijän ehdotuksen vastaisesti äänestyksin neljällä äänellä kolmea ääntä vastaan jäsen NN:n tehtyä jäsen MM:n kannattamana päätökseksi tulleen ehdotuksen. Vähemmistöön kuuluivat jäsenet A, B ja C.

Kommentit (0)
  1. Hyvä blogi kokoustekniikasta ja sanastosta! Perusasiaoita, joita ei tunnuta oikein opetettavan perustasolla ihmisille jotak mm, kunnanvaltuustoissa päättävät asioista.