Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Orjakauppaa

Facebookissa sain uutislinkin, jossa kerrotaan Sipoon kunnan, Matkahuollon ja työttömien toimintakeskuksen yhteisestä suunnitelmasta ruveta pyörittämään Matkahuollon toimipistettä kuntouttavana työtoimintana, työharjoitteluna ja työelämävalmennuksena. Matkahuolto kouluttaa työttömät tehtäviinsä ja sen jälkeen nämä hoitavat pakettipalvelut, matkapalvelut, jakelun ja matkakorttien lataamisen. He siis tekevät Matkahuollon työt saamatta mitään palkkaa.

Äkkiä katsoen suunnitelma vaikuttaa lainvastaiselta. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaan kuntouttavan työtoiminnann järjestää kunta. Lain 6 §:n 1 momentin mukaan kunta voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse, tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. 6 §:n 2 momentin mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä.

Matkahuolto on kiistatta liikeyritys, joten siltä ei voida hankkia kuntouttavaa työtoimintaa. Sipoossa on kuitenkin keksitty ovela kiertotie: kuntouttava työtoiminta hankitaan rekisteröidyltä työttömien yhdistykseltä, joka sitten myy työttömien ilmaiseksi tekemän työn Matkahuollolle. Saamansa tulot yhdistys käyttää toimintakeskuksen hyväksi eli rahoittaa omaa toimintaansa.

Melkosta varjotaloutta, jolla yhteiskunnan tärkeitä toimintoja nykyisin pyöritetään. En tiedä millainen sopimus aiotaan tehdä, mutta tiedän kyllä, ketkä tästä hyötyvät. Matkahuolto hyötyy ilman muuta. Se saa ilmaiset työntekijät tekemään yrityksen työt.

Myös kunta hyötyy. Se joutuu maksamaan jokaisen pitkäaikaistyöttömän työmarkkinatuesta Kelalle puolet, mutta kuntouttavassa työtoiminassa olevista se saa 10.09 euroa päivässä tuloa. Työt tekevälle työttömälle maksetaan yhdeksän euroa päivässä työmarkkinatuen lisäksi.

Työttömien yhdistys saa tuloja omaa toimintaansa varten ja kuntalaiset saavat tärkeän palvelun. Kaikki paitsi ne varsinaisen työn tekijät ovat tyytyväisiä. Työttömät ovat nykyajan orjia, joita ostetaan ja myydään yhteiskunnan pyörittämiseksi. Olemme siis siirtymässä orjatalousyhteiskuntaan.

Tässä vielä tämä hyvin positiiviselta näyttävä uutinen, jonka taakse ilkeyttäni menin kurkistamaan.