Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Työttömän arkea

Kaikki TE-toimistojen virkailijat ja jopa jotkut työttömyysturva-asiamiehet eivät tunnu tietävän, että molempien osapuolten allekirjoittamaan asiakirjaan ei toinen osapuoli yksipuolisesti voi tehdä mitään muutoksia.

Työtön työnhakija pohdiskeli TE-toimistoon ilmoittautumisen yhteydessä mahdollista hakemista järjestettävälle kurssille. Hän ei luvannut sinne hakea, mutta sanoi harkitsevansa asiaa. Keskustelun jälkeen allekirjoitettiin normaalisti päivitetty työllistymissuunnitelma. Siihen ei kirjattu mitään tästä kurssista.

Työnhakija ei hakenut kurssille, koska se olisi ollut enimmäkseen ilmaista työharjoittelua ja siitä hänellä oli jo ennestään ihan tarpeeksi kokemuksia. Sama virkailija ilmoitti katkaisevansa työttömyysetuuden kurssilta kieltäytymisen takia. Kävi ilmi, että virkailija oli omin päin lisännyt hakemisen kurssille työllistymissuunnitelman sähköiseen versioon paperin allekirjoittamisen jälkeen. Hän väitti tekemänsä muutoksen sitovan työnhakijaa, koska asiasta oli keskusteltu.

Työnhakija ei hyväksynyt tulkintaa ja otti yhteyttä työttömyysturva-asiamieheen. Tämäkin oli sitä mieltä, että yksipuolisesti muutettu ja allekirjoittamaton työllistymissuunnitelma sitoo työnhakijaa.

Aivan uskomatonta ammattitaidon puutetta molemmilta. He eivät tunne lakia eivätkä edes omia ohjeitaan. Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 1 luvun 7 §:n 1 momentin 14 -kohta sanoo näin:

Tässä laissa tarkoitetaan

14) työllistymissuunnitelmalla työ- ja elinkeinotoimiston yhdessä työnhakijan kanssa laatimaa suunnitelmaa

Saman lain 5 luvun 4 § 1 momentti taas kuuluu näin:

Työnhakija ja työ- ja elinkeinotoimisto sopivat työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman toteutumisen seurannasta ja allekirjoittavat suunnitelman.

Jos lakia ei tunnetakaan, niin sentään edes viraston omilla verkkosivuilla oleva ohje pitäisi olla tuttu:

Työllistymissuunnitelma laaditaan TE-toimistossa yhdessä työnhakijan kanssa. Tavoitteena on nopea työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Työllistymissuunnitelmaan kirjataan yhteisesti sovitut palvelut ja toimenpiteet, jotka työnhakija hyväksyy allekirjoituksellaan. Tämän jälkeen työllistymissuunnitelma on sitova ja työnhakijan tulee noudattaa siihen kirjattuja asioita.

Nyt asia on kuulemma uudelleen harkittavana samalla virkailijalla. Toivottavasti hän tutustuu oman toimialansa itseään sitoviin säädöksiin ja ohjeisiin hiukan paremmin.

(Toivottavasi tästä on apua sille henkilölle, joka kysyi mielipidettäni ja toivoi vahvistusta omalle tulkinnalleen. Olet ihan oikeassa, pysy lujana.)