Uskomaton sotku

Talvivaaran kaivoksesta paljastuu jatkuvasti mitä merkillisimpiä asioita. Jo kertaalleen tukittu vuoto on alkanut uudelleen ja toivottavasti se saadaan tukittua lopullisesti.

Vakava vuoto näyttää olevan myös vastuuhenkilöiden liukeneminen olemattomiin. Kaivoksen perustaja ja suuromistaja Pekka Perä näyttää kadonneen kokonaan. Ministeri Jyri Häkämies siirtyy EK:n johtajaksi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain mukaan ely-keskusten yleishallinnollinen ohjaus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle.

Vain ympäristöministeri Ville Niinistö näyttää joutuvan valokeilaan. Hyvin hän on tehtävänsä hoitanut ja toivottavasti hoitaa jatkossakin. Kaikki muut vuosikausia kaivoksen autuutta julistaneet ovat kadonneet tai ainakin pysyttelevät hiljaa.

Omituisia asioita paljastuu myös Kainuun ely-keskuksen toiminnasta ja henkilöistä. Ylijohtaja onkin vain lainassa Geologian tutkimuskeskukselta, josta hän on virkavapaalla. GTK:n tehtävä on edistää kaivostoimintaa ja kartoittaa malmivaroja.

Maan hallitus olisi voinut toimia jo kauan sitten. Kaivoslain mukaan Valtioneuvosto voi peruuttaa kaivosluvan, jos yritys toimii vastoin lupaehtoja tai on antanut erehdyttäviä tietoja toiminnastaan.

Jälkipyykkiä pestään varmasti kauan. Ministeri Niinistö väläytti eilen eduskunnan kyselytunnilla vahingonkorvauksen mahdollisuutta ja puhui ympäristörikkeestä. Ei tällainen katastrofi mikään rike ole, vaan ympäristörikos. Siitä säädetään Rikoslain 48 luvussa näin:

1 § Ympäristön turmeleminen

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai muuta sellaista lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti taikka ilman laissa edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti,

[- – -]

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle, on tuomittava ympäristön turmelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

2 § Törkeä ympäristön turmeleminen

Jos ympäristön turmelemisessa

l) ympäristölle tai terveydelle aiheutettu vahinko tai tällaisen vahingon vaara on erityisen suuri ottaen huomioon aiheutetun tai uhkaavan vahingon pitkäaikaisuus, laaja ulottuvuus tai muut seikat taikka

2) rikos tehdään 1 §:ssä tarkoitetun menettelyn johdosta saadusta viranomaisen määräyksestä tai kiellosta huolimatta

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ympäristön turmelemisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Mistähän löytyisi ensimmäinen nämä lainkohdat ääneen lukeva poliitikko?

Kommentit (4)
 1. tauno lehtonen
  9.11.2012, 15:12

  Minulla vaan on sellainen käsitys, että kun saastuttaja on poistunut paikkakunnalta tai toiminta muten lopetettu, niin puhdistus ja muut jälkitoimet jäävät kunnan kontolle. Jos näin on, saisi siinä melkoisen suurkunnan perustaa, että pystyisi tuon urakan kustantamaan.

  Muuten olen sitä mieltä, että ei ne altaat tilkitsemällä pitäviksi tule. Voi olla, että noin suurta näkyvää vuotoa ei hetimiten nähdä, mutta uskallan luulla, että maaperään imeytyy koko ajan lisää metalleja yms.

  P.S. Sen verran mitä telkkarissa näin niitä ”paikkaajia”, niin eipä ollut heillä minkäänlaisia suojavarusteita, että vaarattomia taitavat arseniikki- ja muut höyryt olla.

 2. Esko Marjomaa
  9.11.2012, 17:57

  Kiitos Uuninpankkopojalle mainiosta Talvivaaran tilanteen tiivistyksestä!
  Kunhan Ville Niinistön asettama selvitysryhmä esittää raporttinsa (ennen sakka-altaiden jäätymistä?), toivon siitä myös selviävän, miksi Talvivaaran monimetallimalmion bioliuotuskokeet johtivat Talvivaaran listautumiseen Lontoon pörssiin, vaikka aikaisempi bioliuotushanke (Australiassa suoritettu Radio Hill -projekti) jouduttiin lopettamaan vesihuolto-ongelmien vuoksi kesken. [wiki > Bioliuotus]

  Samaa mieltä olen Tauno Lehtosen kanssa siitä. että altaat eivät tule pitäviksi.

Kommentointi suljettu.