Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Uskomaton sotku

Talvivaaran kaivoksesta paljastuu jatkuvasti mitä merkillisimpiä asioita. Jo kertaalleen tukittu vuoto on alkanut uudelleen ja toivottavasti se saadaan tukittua lopullisesti.

Vakava vuoto näyttää olevan myös vastuuhenkilöiden liukeneminen olemattomiin. Kaivoksen perustaja ja suuromistaja Pekka Perä näyttää kadonneen kokonaan. Ministeri Jyri Häkämies siirtyy EK:n johtajaksi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain mukaan ely-keskusten yleishallinnollinen ohjaus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle.

Vain ympäristöministeri Ville Niinistö näyttää joutuvan valokeilaan. Hyvin hän on tehtävänsä hoitanut ja toivottavasti hoitaa jatkossakin. Kaikki muut vuosikausia kaivoksen autuutta julistaneet ovat kadonneet tai ainakin pysyttelevät hiljaa.

Omituisia asioita paljastuu myös Kainuun ely-keskuksen toiminnasta ja henkilöistä. Ylijohtaja onkin vain lainassa Geologian tutkimuskeskukselta, josta hän on virkavapaalla. GTK:n tehtävä on edistää kaivostoimintaa ja kartoittaa malmivaroja.

Maan hallitus olisi voinut toimia jo kauan sitten. Kaivoslain mukaan Valtioneuvosto voi peruuttaa kaivosluvan, jos yritys toimii vastoin lupaehtoja tai on antanut erehdyttäviä tietoja toiminnastaan.

Jälkipyykkiä pestään varmasti kauan. Ministeri Niinistö väläytti eilen eduskunnan kyselytunnilla vahingonkorvauksen mahdollisuutta ja puhui ympäristörikkeestä. Ei tällainen katastrofi mikään rike ole, vaan ympäristörikos. Siitä säädetään Rikoslain 48 luvussa näin:

1 § Ympäristön turmeleminen

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai muuta sellaista lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti taikka ilman laissa edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti,

[- – -]

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle, on tuomittava ympäristön turmelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

2 § Törkeä ympäristön turmeleminen

Jos ympäristön turmelemisessa

l) ympäristölle tai terveydelle aiheutettu vahinko tai tällaisen vahingon vaara on erityisen suuri ottaen huomioon aiheutetun tai uhkaavan vahingon pitkäaikaisuus, laaja ulottuvuus tai muut seikat taikka

2) rikos tehdään 1 §:ssä tarkoitetun menettelyn johdosta saadusta viranomaisen määräyksestä tai kiellosta huolimatta

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ympäristön turmelemisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Mistähän löytyisi ensimmäinen nämä lainkohdat ääneen lukeva poliitikko?