Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Ikiliikkuja

Kunnan talousarvion numero-osaa voitaisiin suunnistustermein luonnehtia vaikka maastoksi ja tekstiosaa kartaksi, jonka avulla numeroiden maastossa suunnistetaan. Kun kartta ja maasto eivät vastaa toisiaan, niin suunnistajan on valittava kumpaa uskoo. Järkevä uskoo tietenkin maastoa.

Juuan kunnavaltuusto päätyi pitkässä ja ilmeisen puuduttavassa talousarviokokouksessaan tekemään Kajoon kyläkoulusta tällaisen suunnistusongelman. Itse en ollut kokousta seuraamassa, mutta pöytäkirja kertoo selvästi tämän ongelman synnyn.

Kunnanhallituksen esityksen mukaan koulu oli tarkoitus lakkauttaa syksyllä 2013 ja tämä oli selvästi kirjattu sekä määrärahoihin että niiden perusteluihin. Kunnanhallituksen esityksestä poiketen valtuusto päätti muuttaa perusteluja siten, että sieltä poistettiin lakkauttamista koskevat lauseet. Ne kuuluivat näin:

Sivistyslautkunnan tavoitteena on toteuttaa tarvittavat kouluverkon muutokset vastaamaan pienetyvää oppilasmäärää perusopetuksessa ja saada siten myös kustannusten nousua hillittyä oppilasmäärän pienentyessä. Talousarvion lähtökohtana on se, että Kajoon koulun toiminta lakkaa keväällä 2013, koska koulun oppilasmäärä tänä syksynä (siis 2012, kirjoittajan huom.) on vähentynyt 14 oppilaaseen.

Lisäksi valtuusto päätti palauttaa kunnanhallituksen poistaman 20.9.2012 laaditun oppilasennustetaulukon Kajoon koulun kohdalle talousarvion perusteluihin. Taulukon mukaan koululla tulee ensi syksynä olemaan 16 oppilasta ja aiemman valtuuston linjauksen mukaan oppilasraja koulun jatkamiselle on 15 oppilasta.

Tämä Kajoon koulu näyttää olevan ikiliikkuja. Kunnahallitus on monta kertaa esittänyt sen lakkauttamista, mutta valtuusto on aina selvin numeroin äänestänyt koulun jatkon puolesta. Niin siis tehtiin periaatteessa nytkin, mutta tärkein eli raha jäi antamatta. Koulun toiminnalle välttämättömät määrärahat loppuvat kevätlukukauden päättyessä.

Syytä tähän en tiedä. Kyseessä saattoi olla ihan ymmärrettävä väsyminen tuntikausia kestäneeseen kokoukseen ja halu saada asiaan jonkinlainen tilapäisratkaisu. Koulun kohtalosta päättäminen siirrettiin uuden valtuuston murheeksi. Kun rahat loppuvat, niin valtuuston on joko myönnettävä lisämäärärahaa tämän päätöksen linjauksen mukaisesti tai lakkautettava koulu.

Suoraan sanottuna en ole erityisen ilahtunut asian jatkuvasta pulpahtelusta esille, mutta tämän kanssa on nyt vain elettävä. Uusi sivistyslautakunta joutuu jo keväällä tuleen miettiessään lisämäärärahan tarvetta ja esitystä valtuustolle. Jos esitystä ei tule, niin sitten suunnistettiin pelkkää karttaa uskoen eksyksiin.