Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Työttömyysetuus ja osa-aikatyö

Keskustan kansanedustaja Kimmo Tiilikainen ehdotti, että työttömät voisivat ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman että sillä olisi vaikutusta työttömyysetuuteen. Tämä on niin järkevä ehdotus, että sitä ei luultavasti tulla koskaan toteuttamaan.

Nykyinen tilanne on osa-aikatyön vastaanottamisen suhteen järjetön. Jokaisesta ansaitusta eurosta on tehtävä tarkka tili ja kaikki ansiot vaikuttavat työttömyysetuuteen. Byrokratiasta aiheutuu lisäksi sellainen viive, että pahimmassa tapauksessa pöydästä pääsee loppumaan leipä. Työttömysetuuden käsittely viivästyy eikä osa-aikaisesta työstä saatu palkka riitä elämiseen. Lisäksi vaatii melkoista laskutaitoa selvittää etukäteen ansion vaikutus työttömyysetuuteen.

Tiilikaisen ehdotus herätti myös kaikki työttömiä laiskoina lurjuksina pitävät. Oikein lehtiuutisiin on etsitty sellaisia työttömiä, jotka ylimieleisen oloisesti ilmoittavat kieltäytyvänsä osa-aikatyöstä joka tapauksessa. Saman rahan kun saa ihan vaan kotona lekottelemalla.

Nämä haastatellut työttömät ovat erehtyneet pahan kerran tai sitten toimittajat ovat keksineet jutut omasta päästään. Osa-aikaisestakaan työstä ei niin vain kieltäydytä ilman seuraamuksia.  Oikeus kieltäytymiseen on säädelty tarkasti laissa. Työttömysturvalain 2a luvun 5 §:n 1 momentti sanoo asiasta näin:

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä vastaanottamasta hänelle tarjottua osa-aikatyötä silloin, kun työstä maksettava palkka ja hänelle mahdollisesti maksettava soviteltu työttömyysetuus työmatkakustannusten ja muiden työn vastaanottamisen aiheuttamien kustannusten vähentämisen jälkeen jää pienemmäksi kuin hänelle muutoin maksettava työttömyysetuus.

Työstä voi siis kieltäytyä vain siinä tapauksessa, että työstä saatu palkka on pienempi kuin työttömyysetuus. Kun ajatellaan vaikkapa työmarkkinatuen pienuutta, niin sen alle menevä palkka on jo suoranaista pilkantekoa. Kukaan järjissään oleva ei ota sellaista työtä vastaan. Paitsi tietysti siinä tapauksessa, että sekin vähäinen raha olisi suoraa leivänjatketta.