Ankaramman lain mukaan

Eilen kirjoitin työttömän tekemästä ulkomaanmatkasta, josta seurasi työttömyysetuuden menetys ja roimat sakot petoksesta. Kummallista tässä tapauksessa näyttää olevan se, että 1.7.2012 voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen lyhyt ulkomaanmatka ei enää vaikuta työttömyysetuuteen. Silti työtön sai rangaistuksen.

Rikosoikeudessa tunnetaan lievemmän lain periaate. Jos laki on muuttunut rikoksen tekohetken ja oikeudessa annettavan tuomion välillä, niin tekijä tuomitaan sen lain mukaan, josta seuraa lievempi rangaistus. Tämän periaatteen mukaan syyte olisi pitänyt hylätä, koska rikosta ei uuden lain mukaan ole tapahtunut.

Työttömyysturvalaki heittää kuitenkin tämän yleisen oikeusperiaatteen romukoppaan. Lain siirtymäsäännöksissä on erikseen säädetty, että vanhan lain aikana tehtyyn ulkomaanmatkaan sovelletaan matkan aikana voimassa ollutta lakia. Tässä tapauksessa vanha ja ankarampi laki toi petostuomion. Tämä räikeästi yleistä oikeusperiaatetta vastaan sotiva linja koskee muitakin viime kesänä Työttömyysturvalakiin tehtyjä lievennyksiä. Vanhoista synneistä tuomitaan edelleen vanhojen lakien mukaan.

Lakiin tehtiin kesällä uusi 2a luku, jossa määritellään seuraamukset työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä. Vanhan lain mukaan työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytymisestä seurasi työmarkkinatuella olevalle ikuinen karenssi. Työtön menetti työttömyysetuutensa siihen asti, kunnes oli ollut työssä tai työvoimapoliittisessa toimenpiteessä viisi kuukautta. Käytännössä tällainen ihminen luokiteltiin työmarkkinoiden ulkopuolella olevaksi, joten hänelle ei edes tarjottu työtä eikä koulutusta. Siitä nimitys ikuinen karenssi.

Uusi laki on selvästi inhimillisempi työttömyysetuuden menettämisen eli karenssin suhteen.  Jos henkilö eroaa työstä ilman hyväksyttävää syytä, on karenssi 90 päivää. Työstä kieltäytymisestä seuraa 60 päivän karenssi, työllistämissuunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jättämisestä 15 päivän, suunnitelman laatimisesta kieltäymisestä 30 päivän ja suunnitelman toteuttamisen laiminlyönnistä 60 päivän karenssi. Työllistymistä edistävästä palvelusta eli käytännössä koulutuksesta tai kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytymisestä seuraa 60 päivän karenssi. Aiemmin näistä kaikista sai työmarkkinatuella oleva armotta viiden kuukauden työssäolovelvoitteen.

Uuden lain 2a luvun 14 §:n mukaan työssäolovelvoite määrätään vasta kuuden kuukauden sisällä tapahtuvasta toistuvasta kieltäytymisestä. Myös työssäolovelvoite on lyhentynyt; nyt työmarkkinatuelle pääsee uudelleen jo 12 kalenteriviikon työssä tai koulutuksessa olon jälkeen. Parannusta on siis tapahtunut, mutta entäpä ne vanhat synnit?

Ne löytyvät lain siirtymäsäännöksistä ja siellä räimitäänkin märällä rätillä korville niitä, joille on määrätty ikuinen karenssi ennen uuden lain voimaantuloa. Se nimittäin säilyy entisellään. Jos henkilölle on määrätty viiden kuukauden työssäolovelvoite yhden ainoan kieltäytymisen perusteella ennen 1.7.2012, nin velvoite säilyy viitenä kuukautena uudesta lievemmästä laista huolimatta.

Vielä epäoikeudenmukaisemmalta tuntuu niiden kohtalo, joille on määrätty työssäolovelvoite juuri ennen uuden lain voimaantuloa. Jos henkilön katsottiin kieltäytyneen työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä vaikkapa perjantaina 29. kesäkuuta 2012, niin häneen sovelletaan edelleen vanhaa lakia, vaikka karenssipäätös tietenkin on tehty vasta aikaisintaan maanantaina 2. heinäkuuta. Uudesta lievemmästä laista huolimatta sovelletaan vanhaa ja ankarampaa lakia.

Ihan sama tilanne on silloin, jos henkilö on aloittanut koulutuksen tai kuntouttavan työtoiminnan kesäkuussa, mutta keskeyttänyt sen heinäkuussa. Taas sovelletaan vanhaa lakia ja työssäolovelvoite on viisi kuukautta. Heinäkuussa alkaneen kurssin tai kuntouttavan työtoiminnan keskeyttäjä selviää samasta synnistä pelkällä 60 päivän työmarkkinatuen menetyksellä. Kautta linjan siirtymäsäännökset on laadittu siten, että vanhaa lakia sovelletaan aina, kun se suinkin on mahdollista.

Näin varmistetaan se, että aiemmin systeemistä ulos heitetyt eivät ryömi sinne takaisin. Vähät siitä, että samalla on luotu ihan uusi ja koko oikeusjärjestelmän vastainen ankaramman lain periaate. Tätä voisi luonnehtia jo maassa makaavan potkimiseksi.

Onhan siirtymäsäännöksissä tosin armahduspykäläkin. Vanhan lain mukaan viiden kuukauden työssäolovelvoitteen eli ikuisen karenssin saaneet pääsevät takaisin työmarkkinatuelle 1.1.2017, jos ovat vielä hengissä.

Työttömyysturvalain siirtymäsäännökset ovat muuten lievemmän lain periaatteen vastaisuuden lisäksi niin sekavaa ja kapulakielistä luettavaa, että niiden kirjoittajalle pitäisi antaa piiskaa paljaalle perseelle julkisella paikalla. Niin pitäisi tehdä myös ne hyväksyneille kansanedustajille. Siirtymäsäännöksillä käsketään sittipörriäistä pysymään siellä sontakikkareen alla eikä pyrkimään ihmisten joukkoon.

Kommentit (2)
  1. Itse kyseisten toimien uhrina olen ihmetellyt vuosia sitä, että työttömyydestä on tehty rikos, työvoiman palvelukeskus (Duuri Helsingissä) oli ilmiselvästi henkilökuntansa vuoksi olemassa, työttömille ei ollut tarjolla oikeaa todellista vaihtoehtoa viranomaismielivallan rehottaessa valtoimenaan…
    Hyvä Saku, olemme samoilla linjoilla…
    Tässä muutaman vuoden takaisia mietintöjä aiheesta:
    http://stadinkorppi.blogspot.fi/search/label/Duuri

Kommentointi suljettu.