Neljäs kerta

Viime marraskuun 12. päivänä Talvivaaran silloinen toimitusjohtaja vakuutti, että kaivoksen kipsisakka-altaat eivät tule vuotamaan enää neljättä kertaa. Nyt ne kuitenkin vuotavat. Jätevettä on vuotavassa altaassa niin paljon, että sillä täyttäisi kuusi öljytankkeria tai 60 vesitornia tai 15 000 säiliöautoa. Jätevesi valuu 7 000 kuutiometrin tuntivauhdilla ja allas luultavasti tyhjenee ennen kuin vuoto ennätetään tukkia. Toimitusjohtaja Pekka Perän mukaan tilanne on kuitenkin hallinnassa ja se oli jopa ennakoitavissa.

Talvivaara tuntuu pitävän pilkkanaan sekä lakia että sitä valvovia viranomaisia. Mistähän mahtaisi löytyä sellainen viranomainen, joka heittäisi pois hyssyttelyn ja ottaisi käteen lakikirjan?

Rikoslain 48 luvun 1 § sanoo näin:

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai muuta sellaista lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti taikka ilman laissa edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti…

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle, on tuomittava ympäristön turmelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Saman luvun 2 §:ssä säädetään näin:

Jos ympäristön turmelemisessa

l) ympäristölle tai terveydelle aiheutettu vahinko tai tällaisen vahingon vaara on erityisen suuri ottaen huomioon aiheutetun tai uhkaavan vahingon pitkäaikaisuus, laaja ulottuvuus tai muut seikat taikka

2) rikos tehdään 1 §:ssä tarkoitetun menettelyn johdosta saadusta viranomaisen määräyksestä tai kiellosta huolimatta

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ympäristön turmelemisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Kommentit (2)
  1. Heikki Karhu
    8.4.2013, 19:29

    Niin joku on sanonut, että laki on maassa sama kaikille. Tosiasiassa se on paremminkin niin kuin se luetaan ja tarpeeksi isosta yhtiöstä kun on kysymys se jätetään lukematta kokonaan!

  2. Katja Klein-Hämäläinen
    9.4.2013, 00:07

    Ja mitä sanookaan ympäristönsuojelulaki ja vesilaki? Aika paljon tulisi tuomioita. Mutta kun kaivosbisnekselle on luotu ihan omat lait ja niiden tulkitsijat. On liian monta ja monella omaa lehmää ojassa….

Kommentointi suljettu.