Talvivaaran hutvelliä

Jossain sadussa hölmöläinen keitti puuroa. Ensin siitä tuli liian sakeaa, joten piti lisätä vettä. Puurosta tuli velliä, joten piti lisätä jauhoja. Taas tuli liian sakeaa ja piti lisätä vettä. Näin jatkui jatkumistaan ja puuro tietysti lisääntyi koko ajan. Lopulta sitä oli valtavat määrät.

Talvivaaran kaivos on keittänyt tätä hölmöläisen puuroa jo kauan sillä erolla, että sen puuro on myrkyllistä. Ensin puuro oli myrkyllisen hapanta. Kalkitusten jälkeen se on nyt niin emäksistä, että alueen ihmisiä on kehotettu olemaan käyttämättä vettä edes peseytymiseen.

Kaivoksen lähivesiin levitettiin viime marraskuussa kalkkia kipsisakka-allasvuodon takia. Kalkin tarkoituksena oli estää vesistöjen happamoitumista ja metallien kulkeutumista kauemmaksi vesistössä. Nyt kalkki muutti veden emäksiseksi. Lumijoen alaosassa veden pH-arvo oli perjantaina 11, kun se tavallisesti on 7–8. Kivijoessa pH kohosi viikonloppuna tasolle 10, kun joen pH-taso on tavallisesti noin 7.

Hölmöläinen syytti pataa, mutta Talvivaara pani vielä paremmaksi. Kaikki onkin majavien syytä. Ne mokomat aiheuttivat veden nousun kalkituille ranta-alueille rakentamalla padon.

Tätä nyt ei usko kukaan muu kuin korkeintaan Kainuun ely-keskus. Tämän ajattelun mukaan kalkki olisi pysynyt rannoilla kevään sulamisvesistä huolimatta, mutta majavapato liuotti sen veteen.

Ja uutiset jatkuvat. Talvivaaran kaivoksen alueelle ei varastoida tulevaisuudessa sellaisia määriä vesiä, että ne aiheuttaisivat hallitsemattomasti purkautuessaan ympäristöriskin. Kaivos saisi johtaa jatkossa ylimääräisiä, mutta puhdistettuja jätevesiä luontoon rajoittamattoman määrän, mikäli Pohjois-Suomen aluehallintovirasto muuttaa kaivoksen lupamääräyksiä.

Selvähän tämä. Jos koko ajan saa johtaa jätevettä luontoon ilman rajoituksia, niin mitään yllättäviä vuotoja ei tapahdu. Yhtiöllä ei ole ilmeisesti pienintäkään aikomusta rajoittaa päästöjään. Kaivoksen kielenkäytössä puhdistus tarkoittaa veden happamuuden säätelyä, ei mitään muuta. Kaikki raskametallit ovat mukana siinä liemessä.

Muistutanpa vielä, että Talvivaaran kaivoksessa piti olla täysin suljettu vesikierto. Sieltä ei pitänyt tulla yhtään litraa vettä luontoon, vaan kaikki vesi piti kierrätettämän uudelleen ja uudelleen. Näin meille vuosikausia mainostettiin ja ainakin vielä vuosi sitten kaivoksen verkkosivulla näin kerrottiin. En tiedä kerrotaanko vieläkin.

Meillä sanotaan, että jos puurosta ei tule oikein huttua eikä velliä, niin siitä tulee hutvelliä. Talvivaaran hutvellin nimi on ympäristörikos.

Kommentit (3)
  1. Nuinhan nuo yhtiot toimii kun puhutaan miljoonista, luonnolle se ja sama. Sitte kun vesistöt ja maasto on täysin pilattu niin siitä syytetään jotain jolla ei ole mitään tekemistä tuon asian kanssa.

  2. Mut eiks kukaan oo tehny jo rikosilmotusta?!

Kommentointi suljettu.