Kunnanhallitus ja huoltoaseman parlamentti

Huoltoaseman parlamentti on taas muutaman päivän tiennyt, että kunnanhallitus ei älyä yhtään mitään. Saamani palautteen mukaan olemme näkökulmasta riippuen joko paikallisen yrittäjän talutusnuorassa tai käsittämättömän yritysvastaisia. Vauhtia puheille ovat antaneet sekä maakuntalehti että paikallislehti uutisoimalla kunnanhallituksen päätöksen väärin.

Lehdet kirjoittavat, että Juuan kunnanhallitus päätti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi yritykselle määrättyä viemärin liittymismaksua koskevan oikaisuvaatimuksen. Nyt siis näkökulmasta riippuen olemme joko suunnittelemassa yritykselle perusteetonta alennusta tai sortamassa tätä yritystä.

Emme me tee kumpaakaan. Yrityksen kunnanhallitukselle lähettämä kirje oli otsikoitu oikaisupyynnöksi, mutta se ei ollut lain tarkoittama oikaisuvaatimus. Mitään päätöstä liittymismaksusta ei ole koskaan tehty. Valtuusto on vuonna 2003 vahvistanut vesihuoltolaitoksen toimitusehdot eli taksan. Siellä kerrotaan liittymismaksun määräytymisen perusteet. Kunnan hallintosäännön mukaan valtuuston vahvistamamien perusteiden mukaisista liittymismaksuista päättää tekninen johtaja.

Tekninen johtaja on ihan taksan mukaisesti laatinut yrityksen uudelle kyllästämölle määräytyvän liittymissopimuksen. Yritys ei kuitenkaan suostunut allekirjoittamaan sopimusta, vaan vetosi suoraan kunnahallitukseen saadakseen maksuun alennusta. Perusteluina yritys käyttää taksan sanamuotoa, jonka mukaan tarvittaessa yleisistä toimitusehdoista voidaan poiketa.

Myös tämä poikkeamismahdollisuus on osa taksaa ja kuuluu hallintosäännön mukaisesti teknisen johtajan toimivaltaan. Siksi kunnanhallitus ei ottanut ollenkaan kantaa itse liittymismaksuun, vaan palautti asian päätettäväksi sinne, missä se hallintosäännön mukaan pitääkin päättää.

Oikaisuvaatimusta ei voi tehdä ennen kuin olemassa päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään. Siksi yrityksen kirjeellä ei ollut hallintojuridiikan kannalta mitään merkitystä. Koko asiaa ei olisi tässä vaiheessa edes tarvinnut tuoda kunnahallituksen käsiteltäväksi, koska kunnahallituksella ei ole oikeutta päättää asioista hallintosäännön mukaisten viranomaisten ohi. Se oikeus tulee vasta otto-oikeuden tai oikaisuvaatimuksen kautta. Mutta kuten sanottu, niin ihan ensimmäiseksi tarvitaan se hallintosäännön mukaisen viranomaisen päätös.

Jonkin verran hallintojuridiikkaa tuntevana ymmärrän tämän väärinkäsityksen hyvin. Yleensähän ihminen rupeaa tällaisissa asioissa heti miettimään asian substanssia. Pitäisikö yritykselle antaa alennusta vai ei? Hallintojuristi tutkii ensin asian käsittelyn lailliset edellytykset ja säästää usein itsensä ja muut turhalta pähkäilyltä.

Huoltoaseman parlamentti puolestaan on olemassa juuri sitä pähkäilyä varten.

Kommentit (0)
  1. Niin vai näin?
    18.5.2013, 07:30

    Tekninen johtaja esitti lautakunnalle maksun alennusvaatimuksen hylkäämistä perusteettomana. Lautakunta esitti kunnanhallitukselle maksun alennusvaatimuksen hylkäämistä perusteettomana. Kunnanjohtaja esitti kunnanhallitukselle alennusvaatimuksen hylkäämistä perusteettomana , mutta muutti kokouksessa esityksensä sellaiseksi jonka kunnanhallitus hyväksyi, eli palautti asian tekniselle johtajalle. Jos asian käsittely kunnassa on noin monimutkaista ja vaikeaa, saattaisi se olla syy, miksi lehdistö ja kuntalaiset eivät pysy vauhdissa mukana. Väärinkäsityksiä syntyy vähemmästäkin. Jos valituskelpoista päätöstä ei ole koskaan tehtykään, miksi pallotella ? Moni muu kuntalaisaloite on ratkaistu toteamalla, ettei se anna aihetta toimenpiteisiin. Miksi ei tätä?