Viivytyksettä ja viimeistään

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat ovat monissa kunnissa niin pitkiä, että koko ajan ollaan joko lain rajamailla tai reilusti ulkopuolella. Ongelma korostuu erityisesti näin kesälomien aikaan, mutta ihan samaa tapahtuu myös ympäri vuoden. Katsotaanpa vähän menettelyn lainmukaisuutta.

Perjantaina saapunut hakemus kirjataan saapuneeksi seuraavana maanantaina. Siitä seitsemäntenä arkipäivänä hakemus käsitellään ja tuki maksetaan päätöstä seuraavana kolmantena arkipäivänä. Otetaan ihan esimerkki kuluvasta heinäkuusta:

Hakemus on jätetty perjantaina 5.7. ja se on kirjattu saapuneeksi maanantaina 8.7. Siitä seitsemäs arkipäivä saapumispäivä poislukien on keskiviikko 17.7. Rahat ovat tilillä päätöstä seuraavana kolmantena arkipäivänä eli maanantaina 22.7. Odottavan aika on pitkä ja nälkäisenä odottavan vielä pitempi.

Tässä on lievästi sanottuna keljuilun makua ja rikotaan siinä lakiakin. Hallintolain 18 §:n mukaan asiakirjan katsotaan saapuneen viranomaiselle sinä päivänä, jolloin se on annettu viranomaiselle. Mikään ei siis oikeuta lykkäämään hakemuksen kirjaamista saapuneeksi seuraavaan arkipäivään. Toimeentulotukilain 14a §:n pääsäännön mukaan hakemus on käsiteltävä siten, että asiakkaan oikeus välttämättömään toimeentuloon ei vaarannu.

Kiireellisisessä tapauksessa hakemus on käsiteltävä samana tai seuraavana arkipäivänä ja tuki on maksettava heti. Vähemmän kiireellisissä tapauksissa hakemus on käsiteltävä viivytyksettä ja viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ja tuki on maksettava viivytyksettä. Seitsemän arkipäivää hakemuksen käsittelylle on siis ehdoton takaraja eikä mikään automaattinen viivyttelyoikeus. Kolmen päivän odotusaika päätöksenteon ja täytäntöönpanon välillä on myös vastoin lakia, koska se haiskahtaa tahalliselta viivyttelyltä.

Nyt annan neuvon kaikille niille, jotka tietävät joutuvansa turvautumaan toimeentulotukeen myös seuraavan kuukauden aikana. Hakemus kannattaa jättää jo hyvissä ajoin edellisen kuukauden aikana. Toimeentulotukilain 14a §:n 2 momentin mukaan seuraavaa kuukautta koskeva tukipäätös on tehtävä ja pantava täytäntöön kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää.

Katsotaan vielä kalenterista kuluvan vuoden heinä-elokuun vaihde. Hekemus on jätettävä yli seitsemän arkipäivää ennen kuukauden vaihtumista eli viimeistään maanantaina 22.7. Sitä jätettäessä on vaadittava, että se kirjataan välittömästi saapuneeksi. Tällöin hakemus on käsiteltävä vimeistään torstaina 1.8. ja lain nimenomaisen määräyksen mukaan se on pantava täytäntöön samana päivänä kuin se on tehty. Tuo edellisessä kappaleessa korostamani “ja” tarkoittaa juuri sitä.

Jos viranomainen ei noudata lakia, niin sen toiminnasta voi jättää vapaamuotoisen kantelun oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai aluehallintovirastolle. Sen voi jättää myös näille kaikille.

Kommentit (8)
  1. Kiitos tästä. (Pitää muistaa kiittääkin joskus.)

  2. Muutamissa kunnissa toimeentulotukea on saanut odottaa yli kuukauden ajankin, yleensä hakemuksen käsittelyyn menee 25 päivää, sanoi laki mitä tahansa. Sosiaalitoimistoa valitukset eivät kiinnosta, koska sieltä sanotaan, että kunnalla on nyt jo niin suuret uhkasakot niskassa, ettei lisävalitukset tunnu missään. Tilanne on ollut samanlainen jo muutaman vuoden, eikä mitään ole asialle tehty.

Kommentointi suljettu.