Tilastollista puppua

Ylen uutisissa kerrottiin äsken ihan vakavalla naamalla, että työttömyys on vähentynyt. Työttömiä on 217 000 ja laskua vuoden takaiseen tilanteeseen on 0,2 %.

Samaan aikaan Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo, että työttömiä on 302 700 eli 42 700 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Tämä selitettiin tilastointitavan erilaisuudella, mutta asiaan ei paneuduttu sen tarkemmin.

Ministeriön tilasto on lähempänä oikeaa, koska sitä varten oikeasti lasketaan työttömät työnhakijat. Luvusta tosin puuttuvat ne lähes 100 000 työtöntä, jotka ovat aktivointitoimenpiteiden kohteena eli käytännössä palkattomassa työssä. Tilastokeskuksen luvut perustuvat haastatteluun. Näin Tilastokeskus kertoo itse verkkosivullaan:

Työvoimatutkimus (Labour Force Survey) kerää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työvoiman ulkopuolisten toiminnasta. Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otokseen. Kuukausittainen otos on noin 12 000 henkeä ja tiedot kerätään tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla. Vastaajien antamien tietojen pohjalta luodaan kuva koko 15–74-vuotiaan väestön toiminnasta.

Tilastokeskuksen tutkimus ei siis oikeastaan olisi uutisoinnin arvoinen. Tutkijat poimivat väestötiedoista satunnaisesti 12 000 henkilöä teini-ikäisistä vanhuksiin ja kysyvät heiltä työssäolosta. Tulos kertoo tietenkin juuri kyseisten henkilöiden työllisyystilanteen edellyttäen, että he eivät valehtele tutkijalle ihan vain huvikseen.

Tuloksen laajentaminen kuvaamaan kaikkien kansalaisten tilannetta on hatusta vetäistyä puppua, joka on verhottu tilastollisen tutkimuksen kaapuun. Epäilemättä siitä saa kivan kesäuutisen, mutta todellisuuden kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.

Kommentit (10)
  1. EI tässäkään paneuduttu eron varsinaisiin syihin, tuskin kyse on siitä että satunnaisotanta ei olisikaan täysin satunnainen tai että tutkimukseen haastatellut valehtelisivat kuten yllä annetaan ymmärtää. Tai siitä että virhemarginaali olisi noin iso, eihän se voi olla jos tutkimukseen haastateltuja on 12.000. Kyse voi olla hyvin kysymyksenasettelusta, jolloin kaikki työttömät työnhakijat eivät tuossa tutkimuksessa olekaan päätyneet pitämään itseään täysin työttömänä. Työttömätkin voivat tehdä satunnaisia töitä menettämättä kokonaan työmarkkinatukea. Jos tämä satunnaisen työn tekijöiden määrä on lisääntynyt, se on hyvin linjassa sen suhteen että pysyvämmät työsuhteet ovatkin itse asiassa vähentyneet ja työttömien työnhakijoiden määrä näin ollen lisääntynyt.

  2. jarmo latva
    23.7.2013, 15:56

    Asiaa ei voi paremmin tuoda esille.

Kommentointi suljettu.