Näin tehtiin köyhiä

Ilman tuloja ja ensisijaista perusturvaa elää yli 20 000 taloutta Suomessa. Kelan mukaan määrä on kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana työmarkkinatuen tiukentuneiden ehtojen vuoksi. Nämä ihmiset saavat siis elantonsa viimesijaisesta perusturvasta eli toimeentulotuesta. Ihmisiä pudotettiin toimeentulotuen varaan kuuden vuoden ajan järjestelmällisesti ja kesällä 2012 varmistettiin, että siellä he myös pysyvät.

Työttömyysturvalakia muutettiin heinäkuun 2012 alusta lähtien lisäämällä siihen uusi 2a luku, jossa määritellään seuraamukset työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä.

Vanhan vuonna 2006 voimaan tulleen lain mukaan työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytymisestä seurasi työmarkkinatuella olevalle ikuinen karenssi. Työtön menetti työttömyysetuutensa siihen asti, kunnes oli ollut työssä tai työvoimapoliittisessa toimenpiteessä viisi kuukautta. Käytännössä tällainen ihminen luokiteltiin työmarkkinoiden ulkopuolella olevaksi, joten hänelle ei edes tarjottu työtä eikä koulutusta. Siitä nimitys ikuinen karenssi.

Uusi laki on selvästi inhimillisempi työttömyysetuuden menettämisen eli karenssin suhteen.  Jos henkilö eroaa työstä ilman hyväksyttävää syytä, on karenssi 90 päivää. Työstä kieltäytymisestä seuraa 60 päivän karenssi, työllistämissuunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jättämisestä 15 päivän, suunnitelman laatimisesta kieltäymisestä 30 päivän ja suunnitelman toteuttamisen laiminlyönnistä 60 päivän karenssi. Työllistymistä edistävästä palvelusta eli käytännössä koulutuksesta tai kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytymisestä seuraa 60 päivän karenssi. Aiemmin näistä kaikista sai työmarkkinatuella oleva armotta viiden kuukauden työssäolovelvoitteen.

Uuden lain 2a luvun 14 §:n mukaan työssäolovelvoite määrätään vasta kuuden kuukauden sisällä tapahtuvasta toistuvasta kieltäytymisestä. Myös työssäolovelvoite on lyhentynyt; nyt työmarkkinatuelle pääsee uudelleen jo 12 kalenteriviikon työssä tai koulutuksessa olon jälkeen. Parannusta on siis tapahtunut, mutta ei kaikkien osalta.

Lain siirtymäsäännökset antavat kylmää kyytiä niille, joille on määrätty ikuinen karenssi ennen uuden lain voimaantuloa. Se karenssi säilyy entisellään. Jos henkilölle on määrätty viiden kuukauden työssäolovelvoite yhden ainoan kieltäytymisen perusteella ennen 1.7.2012, nin velvoite säilyy viitenä kuukautena uudesta lievemmästä laista huolimatta.

Jos henkilön katsottiin kieltäytyneen työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä vaikkapa perjantaina 29. kesäkuuta 2012, niin häneen sovellettiin vanhaa lakia, vaikka karenssipäätös tietenkin oli tehty vasta aikaisintaan maanantaina 2. heinäkuuta. Uudesta lievemmästä laista huolimatta sovellettiin vanhaa ja ankarampaa lakia.

Ihan sama tilanne oli silloin, jos henkilö oli aloittanut koulutuksen tai kuntouttavan työtoiminnan kesäkuussa 2012, mutta keskeyttänyt sen uuden lain ollessa voimassa. Taas sovellettiin vanhaa lakia ja työssäolovelvoite on viisi kuukautta. Heinäkuussa 2012 alkaneen kurssin tai kuntouttavan työtoiminnan keskeyttäjä selvisi samasta synnistä pelkällä 60 päivän työmarkkinatuen menetyksellä. Kautta linjan siirtymäsäännökset on laadittu siten, että vanhaa lakia sovelletaan aina, kun se suinkin on mahdollista.

Näin varmistettiin se, että aiemmin systeemistä ulos potkaistut eivät ryömi sinne takaisin. Onhan siirtymäsäännöksissä tosin armahduspykäläkin. Vanhan lain mukaan viiden kuukauden työssäolovelvoitteen eli ikuisen karenssin saaneet pääsevät takaisin työmarkkinatuelle 1.1.2017.

Kuten vanhat sanovat, niin pysy vaan sittipörriäinen paskakikkareen alla.

Kommentit (3)
  1. Olen huomannut, että kun odottaa kiltisti 10 s niin blogia (ja lukijaa) kiusaava mainos pompsahtaa itsestään pois häiritsemästä.

  2. Ja on tuossa ponnahdusmainoksessa ruksi mistä sen myös saa pois.

Kommentointi suljettu.