Sota köyhiä vastaan

Yle julkaisi eilen tutkimuksensa, jonka mukaan kaksi kolmasosaa kansasta haluaa sosiaalietuudet vastikkeelliseksi. Tätä tutkimustulosta sitten toitotettiin koko päivä ja tänä aamuna ryöpytys on jatkunut, vaikka lähempi tarkastelu osoittaa kyselyn vähintäänkin tarkoitushakuiseksi. Jos se ei ole sitä, niin ainakin sen tulkinta vaikuttaa ohjatulta. Tai sitten kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista on omaan napaan tuijottavia idiootteja.

Tulosten uutisointi herättää muutamia kysymyksiä. Mahtaako tämä kaksi kolmasosaa kansasta tietää sosiaaliturvan sisällön vai luuleeko se, että sosiaaliturva tarkoittaa vain työttömyysetuuksia ja toimeentulotukea? Tietääkö kansa, että sosiaalietuuksia ovat mm. kansaneläke ja takuueläke,  vähimmäismääräiset sairauspäivärahat ja muut sairausvakuutuskorvaukset, vähimmäismääräiset äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat  sekä työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki? Halutaanko nämä kaikki vastikkeelliseksi vai koskeeko vastikkeellisuus vain työttömiä?

Entä mahtaako kansa tietää, että sosiaalipuolen suurimmat menoerät ovat vanhukset (37 % menoista vuonna 2012), sairaat (24 %) ja toimintarajoitteiset (11 %)? Työttömien osuus kuluista on 7 %, muun sosiaaliturvan 2,5 % ja asumisen 1,7 %. Korjataanko maan talous työttömien seitsemän prosentin osuuden muuttamisella vastikkeelliseksi? Eikö saataisi paljon enemmän säästöjä jos kaikki vanhukset, sairaat ja toimintarajoitteiset laitettaisiin pakkotöihin?

Ilmeisesti kysymykset todella aseteltiin niin, että vastikkeellisuus koskisi vain kaikkein köyhimpiä eli pitkäaikaistyöttömiä. Suurin osa vastanneista ei nimittäin halua pienentää opintotukea, kotihoidontukea, asumistukea eikä asuntolainojen korkovähennysoikeutta. Erityisen kuvaavaa on, että peräti 63 % ei halua lyhentää ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahakauden kestoa.

Vastanneet siis eivät halua kajottavan mihinkään omiin etuihinsa. He lienevät pääsääntöisesti työssä käyviä ja asuntovelkaisia lapsiperheitä, joita pelottaa oma mahdollinen työttömyys niin paljon, että he eivät halua alentaa ansiosidonnaisen päivärahan kestoa. Sen sijaan työmarkkinatukea saavat tai siltä pudonneet toimeentulotuen saajat ovat heille niin etäistä sakkia, että sitä joutaa lyödä kuin vierasta sikaa.

En viitsi sanoa mihin käyttöön tällainen tutkimuspaperi sopisi parhaiten. Haluttuun tarkoitukseen se silti näyttää sopivan oikein hyvin. Se tarkoitus on kaikkein köyhimpien kurittaminen. Tässä maassa on luovuttu taistelusta köyhyyttä vastaan ja julistettu sota köyhiä vastaan.

Kommentit (20)
 1. Eikö ole niin, että palkansaaja maksaa palkastaan lakisääteistä työttömyysvakuutusmaksua, tai oikeastaanhan se pidätetään palkasta automaattisesti?

  Tällöinhän työttömyyskorvaus on vakuutuskorvaus, eikä ainakaan vastikkeeton sosiaalituki (vaikka sosiaalituki onkin).

  Täten työttömyyskorvauksen leikkaamista propagoivat puheet, joita perustellaan työttömyyskovauksen vastikkeettomuudella, ovat älyllisesti alamittaisia.

 2. Alexander Holthoer
  19.8.2013, 09:39

  Ja vielä uskomme että hallituksemme halua kansakunnan parasta? Hajoita ja hallitse pelolla!
  Tämä ei pääty hyvin vaan tämä maa repeää ennen 100-vuotispäiväänsä 🙁

Kommentointi suljettu.