Luetun ymmärtämättömyyttä

Minulle tuputetaan jatkuvasti KKO:n vuonna 2009 antamaa päätöstä ns. Faizan tapauksessa todisteeksi siitä, että maahanmuuttaja saa sosiaalietuuksia laista poikkeavia summia ja vieläpä huijaamalla. Yhteistä kaikille tämän KKO:n ratkaisun lähettäjille näyttää olevan se, että he eivät itse ole lukeneet sitä tai eivät ole ymmärtäneet lukemaansa. Ratkaisu löytyy täältä, mutta ehkä teidän kannattaa lukea ensin tämä juttu loppuun.

Vuonna 1998 Faiza erehdytti viranomaisia vääriin tietoihin perustuvalla oleskelulupahakemuksella.

Oleskeluluvan perusteella hän oli oikeutettu hakemaan sosiaalietuuksia samalla tavalla kuin kuka tahansa pysyvästi maassa oleskeleva tai syntyperäinen henkilö. Hän haki yhdessä toisen henkilön kanssa sosiaalietuuksia ja toimeentulotukea seuraavasti:
Kansaneläkelaitokselta

  • 1.4.2000 – 31.8.2002 lapsilisää yhteensä 7 488,75 euroa,
  • 3.4.2000 – 3.1.2002 lasten kotihoidon tukea yhteensä 8 708,10 euroa,
  • 20.2.2001 – 3.1.2002 äitiys- ja vanhempainrahaa yhteensä 2 654 euroa sekä

Helsingin kaupungilta

  • 3.4.2000 – 31.1.2002 toimeentulotukea yhteensä 36 872,27 euroa.

Vuonna 2002 Faiza ilmoitti, että oleskeluluvan myöntämisen perusteena ollut avioliitto ei ollut todellinen. Syyttäjä vaati rangaistusta törkeästä petoksesta. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2004 Faizan sakkorangaistukseen rekisterimerkintärikoksesta. Hovioikeus pysytti päätöksen vuonna 2007.

KKO totesi yksiselitteisesti päätöksensä kohdassa 17, että myönnetyt sosiaalietuudet ja toimeentulotuki ovat määräytyneet kutakin etuutta ja tukimuotoa koskeneen, kyseiseen aikaan voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti. KKO keskittyi siihen, oliko virheellisten tietojen perusteella myönnetty oleskelulupa voimassa.

Lyhyesti sanoen KKO totesi, että vääriinkin tietoihin perustuva oleskelulupa oli voimassa ja sen perusteella Faizalla oli oikeus hakea ja saada sosiaalietuuksia samoin perustein kuin kenellä tahansa Suomessa laillisesti oleskelevalla tai täällä syntyneellä.

Luvan voimassaolo perustui siihen, että epäillyn rikoksen tekohetkellä Ulkomaalaislaissa ei ollut sellaista säännöstä, jonka mukaan virheellisten tietojen perusteella myönnetty oleskelulupa olisi mitätön tai voitaisiin peruuttaa. Laissa oli aukko, mutta rikosepäilyissä noudatetaan tekohetken lakia ellei myöhempi laki ole syytetylle edullisempi.

Tämän tapauksen takia laissa oleva aukko tukittiin vuonna 2007. Ulkomaalaislain 58 § 4 momentti korjattiin kuulumaan näin:

Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa taikka pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa voidaan peruuttaa, jos oleskelulupaa haettaessa on tietoisesti annettu hakijan henkilöllisyyttä koskevia tai muita päätökseen vaikuttaneita vääriä tietoja taikka salattu sellainen seikka, joka olisi saattanut estää oleskeluluvan myöntämisen.

Lähettäkää minulle oikeustapauksia todisteeksi milloin mistäkin vasta sitten, kun olette ymmärtäneet ne ensin itse.

Kommentit (19)
  1. Ymmärsin mitä tuossa ulkomaalaislain 58 § 4 momentissa sanottiin, mutta,.,.. siinä ei sanota, että lupa/päätös voidaan perua taannehtivasti. Siinä sanotaan, että lupa voidaan perua siitä hetkestä alkaen kun väärät, tietoisesti annetut tiedot tulevat selville. Momenttiin siis olisi pitänyt lisätä taannehtivasti tms. Minusta tuossa on kyseessä myös petos, ja sillä saatu hyöty olisi perittävä takaisin ja mielellään huomioden vallinnut korotaso.

  2. sakutimonen
    27.8.2013, 15:09

    Vuonna 2007 tehty lakimuutos tarkoittaa sitä, että lupa voidaan peruuttaa. Tästä seuraa myös se, että vastaavassa tapauksessa henkilö voitaisiin nykyisin tuomita petoksesta. Tuohon aikaan ei vielä voitu, koska oleskelulupa oli lain mukaan voimassa.

Kommentointi suljettu.