Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Kuka täällä päättää?

Kun hallitus kertoi 400 euron suojaosuudesta työttömyysetuuteen, niin asia näytti harvinaisen hyvältä ja selkeältä. Niin yksinkertainen ja helppo asia, että sitä ei luulisi kenenkään osaavan sotkea.

Toisin kävi. Ihan ensiksi kävi ilmi, että työmarkkinatuelta toimeentulotuelle pudotettuja tämä parannus ei koske. Toimeentulotuki on viimesijainen tuki, jota kaikki muut tulot alentavat.

Sitten asiaa peukaloivat työmarkkinajärjestöt. Niiden hyväksymässä Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sanotaan asiasta näin:

4.4 Lyhyiden työsuhteiden vastaanottamisen helpottaminen

Lyhyiden töiden vastaanottaminen tehdään nykyistä kannustavammaksi soviteltua työttömyyspäivärahaa koskevia säännöksiä kehittämällä. Soviteltu päiväraha voi yhdessä työtulon kanssa olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Sovitellussa päivärahassa otetaan käyttöön suojaosa, joka on 300 euroa kuukaudessa. Muutokset valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön Esko Salon johtamassa työryhmässä. Sovitellun päivärahan katon nosto toteutetaan 95 %:iin saakka osana raamisopimuksessa sovittua kustannusneutraalia työttömyysturvan kokonaisuudistusta.

Luvattu suojaosa onkin pudonnut 300 euroon.Työmarkkinajärjestöt siis kaappasivat hallitukselta vallan päättää asiasta ja pudottivat hallituksen lupaamaa summaa sadalla eurolla. Tekisipä mieli sanoa, että ne varastivat työttömiltä satasen.

Kuten huomaatte, niin tuo teksti on muutenkin omituinen. Pistää epäilemään, että neuvottelijat joko eivät tunteneet asiaa tai sitten tunsivat sen liian hyvin. Saattoivat tuntea jopa niin hyvin, että suojaosuus koskee mahdollisimman harvoja.

Suojaosuus siis koskisi vain soviteltua työttömyyspäivärahaa. Työttömyysturvalain 1 luvun 2 § määrittelee työttömyysetuudet näin:

Työttömän työnhakijan perustoimeentulo työttömyyden aikana turvataan työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella.

Työttömyyspäiväraha on joko ansiosidonnaista tai peruspäivärahaa. Kun päivärahan saaminen työttömyyden jatkuessa loppuu, niin henkilö siirtyy työmarkkinatuelle.

Työttömyysturvalaki puhuu sovitellusta työttömyysetuudesta, joten lain mukaan soviteltuun työttömyysetuuteen on mahdollisuus myös työmarkkinatukea saavilla. Työmarkkinajärjestöjen sopimuksessa puhutaan kuitenkin sovitellusta työttömyyspäivärahasta.

Jos tuota työmarkkinajärjestöjen sopimusta luetaan kirjaimellisesti, niin työmarkkinatuella olevilla ei olisikaan mahdollisuutta ansaita yhtään mitään ilman että se vaikuttaisi tukeen.

Toivon totisesti, että kysymyksessä on neuvottelijoiden tietämättömyys tai kirjaamisvirhe. Jos ei ole, niin hallituksen pitää ottaa sille kuuluva valta ja päättää asia kuten meille on kerrottu. Myös tuo summa on korjattava takaisin luvattuun 400 euroon. Jos näin ei tehdä, niin sitten pitää oikeasti ruveta kysymään, että kuka täällä oikein asioista päättää.

Jos ja kun teille tulee tästä asiasta kysyttävää, niin toivon että ette kysy minulta. Olen yhtä ymmälläni kuin tekin. Ajattelin kysyä tuolta sosiaali- ja terveysministeriön Esko Salolta – kuka hän sitten lieneekään – tarkempia tietoja.