Valtava ongelma?

Joidenkin mielestä kansanryhmää vastaan kiihottamisen poistaminen  rikoslaista on yksi maan tärkeimpiä asioita. Ainakin kansanedustajat Jussi Halla-aho ja James Hirvisaari näkevät lainkohdan suurena ongelmana ja nyt myös kokoomusnuoret haluavat sen poistamista.

Halla-aho ja Hirvisaari ovat molemmat saaneet tuomion tämän pykälän perusteella, joten heidän motiivinsa on ymmärrettävä. Kokoomusnuoret puolestaan vetoavat lähinnä siihen, että ajatusrikos ilman uhria ei saa olla rangaistava.

Onko tämä oikeasti suuri ongelma ja oikeuslaitosta kuormittava asia? Tilastojen perusteella ei ole. Lainkohdan mukaan on annettu lainvoimaisia tuomioita sen voimassaoloaikana hyvin vähän. Vuonna 2009 annettiin viisi tuomiota, vuonna 2010 yksi ja vuonna 2011 niinikään yksi. Uudempia tilastoja ei ole, mutta ainakin Halla-aho ja Hirvisaari saivat omat rangaistuksensa vuonna 2012 ja kotkalainen paikallispoliitikko Freddy van Wonterghem tänä vuonna.

Tässäkö on se huutava vääryys, joka työllistää oikeuslaitosta ja estää koko kansan sananvapauden? Eipä siltä näytä. Suurempaa väestönosaa edustavaa meteliä olisi, jos ylinopeudesta tuomitut vaatisivat nopeusrajoitusten kumoamista ja varkaat itselleen toimintavapautta.

Palautetaanpa mieliin mitä tämä RL 11 luvun 10 § sanoo:

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Lukekaa tarkasti ja muodostakaa vapaasti mielipiteenne lainkohdan tarpeellisuudesta. Minä kerron miksi tuo lainkohta on oltava. Sen ei tarvitse olla juuri tuossa muodossaan, mutta jotain asiasta on sanottava tästä syystä:

EU:n puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan torjumisesta vuodelta 2008 velvoittaa Suomea. Lisäksi Suomi on liittynyt Euroopan neuvoston yleissopimukseen, joka kieltää rasistiset ja muukalaisvihamieliset tietoverkkorikokset.

Kansanryhmiä vastaan kiihottamisen salliminen voisi johtaa siihen, että Euroopan komissio antaisi Suomelle huomautuksia. Tapaukset saatettaisiin myös käsitellä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Saatetaanhan nykylain mukaan annettuja tuomioitakin siellä käsitellä yksittäisten henkilöiden vaatimuksesta, mutta se on harvinaista. Lainkohdan poistaminen veisi syytettyjen penkille koko maan.

Nyt voitte sitten vapaasti syyttää EU:ta ja muita kansainvälisiä sopimuksia. Me elämme yhteisessä maailmassa, jossa yksi maa ei voi jättäytyä kaiken ulkopuolelle ja touhuta mitä haluaa. Minulle tulee näistä lainkohdan poistamisen vaatijoista mieleen kaupan karkkihyllyllä raivoava lapsi: Mut kun mä haluun!

Kommentit (7)
  1. Ja tämmöset vielä on päässy kansanedustajiksi..nojoo, ei voi enää ihmetellä yhtään, täys pellejähän siellä suurin osa on. Mutta kenkää tuommosille kansanedustajille, eivät oo enää valtakirjansa arvoisia.

  2. Uhriton rikos on kyllä jännä käsite. Onhan yhtähyvin ylinopeus tai rattijuoppous uhriton siihen asti, kunnes auto johonkuhun osuu. Kansanryhmää vastaan kiihottaminen on uhritonta siihen asti, että joku syrjii toista sen vuoksi, että siihen on innostettu. Molemmissa uhreja tulee kyllä ajanmyötä.

Kommentointi suljettu.