Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Osallistava pakko, ILO ja KKO

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko on suunnittelemassa ILO:n pakkotyötä koskevan yleissopimuksen vastaista toimintaa, jota hän  nimittää osallistavaksi sosiaaliturvaksi. Itse asiassa jo nyt voimassaoleva lainsäädäntö on vastoin tätä sopimusta. Se kävi selkeästi ilmi äskettäisestä KKO:n veronkiertoa koskevasta linjauksesta. KKO:n mukaan hallinnollisessa järjestyksessä määrätty seuraamus on rinnastettavissa rikoksesta annettavaan rangaistukseen.

KKO:n päätös koski verotusta, mutta samalla linjattiin yleisemminkin rikostuomio ja hallinnollinen seuraamus toisiinsa verrattaviksi.

Jos työtön työnhakija nykylainsäädännön mukaan kieltäytyy yksilöidysti tarjotusta työstä, työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai kuntouttavasta työtoiminnasta, niin hänelle määrätään hallinnollinen seuraamus. Hän menettää työttömyysetuutensa ja joutuu toimeentulotuelle. Toimeentulotukea alennetaan kieltäytymisen takia 20 % ja kieltäytymisen toistuessa 40 %. Tämä laki on ollut voimassa vuodesta 2006.

KKO:n linjausta soveltaen kyseessä on rikoksesta annettavaan rangaistukseen rinnastettava seuraamus. ILO:n pakkotyötä koskevan yleissopimuksen mukaan pakkotyö on kaikenlaista työtä tai palvelusta, jota jonkin rangaistuksen uhalla vaaditaan joltain henkilöltä ja johon henkilö ei ole vapaaehtoisesti tarjoutunut. Hallinnollisessa järjestyksessä määrätty tukien alentaminen on rangaistukseen rinnastettava seuraamus. Suomessa on siis ollut yleissopimuksen vastainen tilanne jo vuodesta 2006 ja nyt sitä aiotaan laajentaa.

Mielenkiinnolla seuraan julkisuuteen päässyttä pohdiskelua tukien alentamisesta 30 %:lla niiltä, jotka kieltäytyvät osallistavasta sosiaaliturvasta. Erityisesti kiinnostaa alennuksen suhde jo olemassa oleviin alennuksiin. Mahtaako tarkoitus olla korvata nykyinen 20-40 %:n sääntö 30 %:n alennuksella voi onko tarkoitus rokottaa jo kertaalleen tai kahdesti alennetusta toimeentulotuesta vielä lisää 30 %?

Epäilen, että nykyhallituksen kaikkein köyhimpiä potkivan linjan mukaisesti tarkoitus on rokottaa kunnolla. Kieltäytyjän tukea siis alennettaneen 20 % ja sen lisäksi vielä 30 %. Kieltäytymisen uusijan tukea alennetaan 40 % ja lisäksi vielä 30%.

Jos näin tehdään, niin sitten on syytä kumota myös nykyisen Toimeentulotukilain 10 §:n 4 momentti. Siellä sanotaan näin:

Edellä [1 ja 3 momentissa] tarkoitettu alentaminen voidaan tehdä vain edellyttäen, että alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana.

Pahoin pelkään, että syrjäytymisen peikkoa vastaan taisteltaessa kansainväliset sopimukset eivät juolahda kenenkään mieleen. Asiaan saadaan muutos vasta sitten, kun Suomi tulee taas kerran saamaan ihmisoikeustuomioistuimelta huomautuksen.