Laitonta säästämistä

Säästöpaineissaan jotkut kunnat näyttävät ajautuvan suorastaan epätoivoisiin ja lainvastaisiin tekoihin. Iltalehti kirjoitti, että Suonenjoen sosiaalilautakunta päätti kokouksessaan 26. syyskuuta esittelijän ehdotuksesta poiketen äänin 4 – 3 leikata kaikkien toimeentulotuen saajien tukea 20 prosentilla ajalla 1.10-31.12.

Lautakunnan enemmistö ei näköjään tunne oman alansa keskeistä lainsäädäntöä. Toimeentulotuesta annetun lain 10 § 1 momentin 1-kohta sanoo näin:

Perusosan suuruutta voidaan alentaa enintään 20 prosenttia sellaisen henkilön osalta, jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että:

1) henkilö on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä tai sellaisesta julkisesta työvoimapalvelusta, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa, tai hän on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei työtä tai julkista työvoimapalvelua ole voitu tarjota taikka ammatillista koulutusta vailla oleva, täysi-ikäinen alle 25-vuotias on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, että hän ei ole työttömyysturvalain 2 luvun 13 tai 14 §:n perusteella oikeutettu työttömyysetuuteen.

Tukea voidaan siis alentaa vain selvissä kieltäytymistapauksissa ja silloinkin tarjottu työ tai palvelu on näytettävä yksilöidysti toteen. Laki ei mahdollista kaikkia tuensaajia koskevia leikkauksia.

Ainoa keino saada leikkaus näyttämään lailliselta olisi etsiä jokin täysin mahdoton työ tai koulutus ja saada kaikki tuensaajat kieltäytymään siitä. Silloin jokaisen tukea voitaisiin leikata 20 %, mutta vain kahden kuukauden ajaksi. Päätökset olisi tehtävä jokaisen osalta erikseen ja lisäksi touhuun pitäisi saada mukaan TE-toimisto tarjoamaan jotain järjetöntä. Tuskin sittenkään pysytyttäisiin löytämään niin älytöntä tarjousta, että jokainen siitä kieltäytyisi.

Vaikka tässä onnistuttaisiinkin, niin päätös olisi tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastainen. Näennäisesti laillisella päätöksellä ei saa pyrkiä laittomaan päämäärään. Yleispäätös kaikkien tuen leikkaamisesta on siis ilmiselvästi vastoin lakia.

Jotenkin vielä ymmärrän sen, että lautakunnan jäsenet eivät tunne lakia. Nyt näyttää kuitenkin pahasti siltä, että esittelijätkään eivät sitä tunne. Heidän olisi pitänyt kertoa erittäin painokkaasti, että lautakunta aikoo nyt päätöksellään rikkoa lakia ja jättää tarvittaessa eriävä mielipiteensä pöytäkirjaan. Koska he ilmeisesti eivät näin tehneet, niin myös he ovat vastuussa lainvastaisesta päätöksestä

Sosiaalilautakunnan päätöstä käsitellään maanantaina kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginjohtaja esittää hallitukselle, että se palauttaa päätöksen uudelleen lautakunnan valmisteltavaksi. Toivottavasti kaupunginhallitus palauttaa asian vihaisten saatesanojen kanssa.

Oikeastaan tuollainen sosiaalilautakunta pitäisi erottaa. Jos joku pitää 477,26 euron perustoimeentulotukea erinomaisena säästökohteena, niin hän ei ole sopiva toimimaan sosiaalilautakunnassa.

Kommentit (7)
  1. Kari Laurila
    4.10.2013, 12:13

    Suonenjoen valtuustosta oltiin THT ry:n edustajaan äsken (4.10. klo 12.15) yhteydessä rauhoitellen, ettei tule menemään läpi, koska laki ei tällaista salli.

    Joka tapauksessa uskomaton ehdotus sosiaalilautakunnalta.

  2. Ei tuo kyllä uutisoinnin perusteella siltä vaikuta, etteivätkö lautakunnan jäsenet muka tuntisi alansa lainsäädäntöä. Pykäläviidakko on (ihme kyllä) näiltä osin kovin yksiselitteinen.

    Täytyy kyllä sanoa, että sosiaalilautakunnan lisäksi kunnan talouspuolen vastaavat tulisi erottaa tuollaisen jälkeen. Siis jos on niin huonosti budjetoitu, että kun on neljäsosa vuotta vielä jäljellä, niin rahat yllättäen loppuvat.

Kommentointi suljettu.