Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Todellinen syy

Perustoimeentulotuen myöntämisen siiräminen kunnilta Kelalle on saanut laajaa kannatusta Kelalta, kunnilta ja kuntalaisilta. Näin tuen myöntäminen saataisiin yhtenäistettyä ja tasapuolistettua koko maassa. Jopa peruspalveluministeri Susanna Huovinen on kääntänyt kelkkansa ja kannattaa ajatusta:

– Olen ollut aiemmin tiukastikin sillä kannalla, että siirtoa ei pitäisi tehdä. Uuden tiedon valossa olen joutunut arvioimaan kantaani uudelleen.

Näin siis ministeri Huovinen. Mikä sitten mahtaa olla se uusi tieto, jonka valossa hän on joutunut tekemään uudelleenarvioinnin?

Juuret juontavat hallituksen viime marraskuun rakenneuudistuspakettiin. Siellä sanotaan näin:

Annetaan 2014 alussa toimeentulotukeen liittyen STM:n uusi ohje, jossa edellytetään nykylainsäädännön mukaista tuen aleneman yhtenäistä soveltamista, jos henkilö kieltäytyy työstä tai aktiivitoimesta.

Tällainen ohje olisi selkeästi vastoin lakia.

Toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n mukaan toimeentulotuen perusosan suuruutta voidaan alentaa enintään 20 prosenttia sellaisen henkilön osalta, jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että hän on kieltäytynyt todistettavasti työstä, työvoimapalvelusta, koulutuksesta tai kuntouttavasta työtoiminnasta. Toistuvan kieltäytymisen perusteella tukea voidaan alentaa 40 prosenttia. Alentamisen yhteydessä on laadittava suunnitelma itsenäisen selviytymisen edistämiseksi.

Laki siis antaa sosiaaliviranomaisille mahdollisuuden kokonaisharkintaan asiakkaan tilanteen pohjalta. Lisäksi tuo suunnitelman pakollinen laatiminen on sitä samaa kokonaistilanteen kartoittamista ja  elämän suunnittelua, jolla asiakasta pyritään auttamaan pois toimeentulotuen piiristä.

Joku lienee kertonut ministeri Huoviselle, että kuntien sosiaaliviranomaisia ei voi ministeriön ohjeilla määrätä toimimaan vastoin lakia ja alentamaan kieltäytymistapauksissa tukea kaavamaisesti 20-40 %. Siksi hän on arvioinut tilanteen uudelleen ja katsoo Kelan etuuskäsittelijöiden olevan helpommin määräiltävissä.

Hän saattaa olla oikeassa. Kelassa tukihakemusten käsittely olisi kaavamaista, kasvotonta ja ohjeisiin perustuvaa. Jo nykyisin Kelan etuuksia käsitellään ihan eri puolella maata kuin missä hakija asuu. Toimeentulotuen hakijan kokonaistilannetta tuntematon etuuskäsittelijä joutuisi toimimaan ministeriön lainvastaisenkin ohjeen mukaan. Lain edellyttämä kokonaisharkinta jäisi pois.

Maksatuksen siirtäminen Kelaan ei kuitenkaan tee tuen kaavamaista alentamista yhtään sen laillisemmaksi kuin kuntien viranomaisten lainvastainen ohjeistaminenkaan. Ihan samat säännöt kokonaisharkinnasta pätevät myös Kelan etuuskäsittelyyn niin kauan kuin laki kokonaisharkintaa edellyttää.

Pitäisi vähitellen ruveta uskomaan, että lainvastaista ohjetta ei saa antaa. Jos sellainen annetaan, niin sitä ei saa soveltaa. Laki pitää muuttaa ensin eikä yrittää kiemurrella laitonta lailliseksi.