Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Palkkatyö ja pakkotyö

Kun kirjoitan kuntouttavasta työtoiminnasta tai osallistavasta sosiaaliturvasta, niin ihan joka kerta minua syytetään työttömien laiskotteluoikeuden puolustamisesta. Kuulemma puolustan oikeutta laiskotella veronmaksajien rahoilla. Yleensä nämä moittijat kannattavat muuten vapautta valtion kaikkinaisesta holhouksesta, mutta näköjään heidän mielestään työttömillä ei saa olla mitään vapauksia tai oikeuksia, ei oiken edes elämisen oikeutta. Heidän pitää tehdä työtä vaikka ruoskalla uhaten, vaikka työttömiä on 350 000 ja avoimia työpaikkoja 30 000.

Nämä pakkotyön kannattajat sekoittavat joko tahallaan tai tietämättömyyttään palkan ja sosiaalietuudet. Heidän mielestään on samantekevää millä nimellä saatua rahaa kutsutaan, kunhan sen eteen vain tehdään työtä. Yhteiskunnalla ei ole mitään velvollisuutta elättää työttömiä.

He ovat väärässä. Palkka on sellaista rahaa, jota saadaan vastineeksi tehdystä työstä työehtosopimuksen mukaisesti ja joka kartuttaa eläkettä ja tuo mukanaan muutkin työsuhde-edut. Sosiaalietuus puolestaan on sellaista rahaa, jolla yhteiskunta pitää hengissä palkkatyötä vailla olevat siihen asti, kunnes he onnistuvat löytämään sitä palkkatyötä.

Perustuslakiin on kirjattu yhteiskunnan velvollisuus turvata työttömien perustoimeentulo. Lain 19 §:n 2 momentti sanoo näin:

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Tämä perustuslain takaama oikeus on turvattu usealla eri lailla ainakin vielä tällä hetkellä, mutta palkan ja sosiaalietuuksien käsitteiden tahallisella hämärtämisellä sitä ollaan hyvää vauhtia tuhoamassa.

Työsopimuslain 1 § 1 momentti määrittelee palkkatyön näin:

Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Jos työstä ei makseta työehtosopimuksen mukaista alinta palkkaa, niin kyseessä on pakkotyö. Pakkotyötä ovat siis sekä nykyisin kovasti suositut kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu. Erityisen selkeää pakkotyötä on suunnitteilla oleva osallistava sosiaaliturva, jossa työtä teetetään pelkkää työttömyysetuutta tai jopa toimeentulotukea vastaan.

Ja se pakkotyö on kansainvälisillä sopimuksilla kielletty jo kauan sitten. ILO:n pakkotyön vastainen sopimus kieltää yksiselitteisesti kaikenlaisen työn tai palveluksen, joka jonkin rangaistuksen uhalla vaaditaan joltakin henkilöltä ja johon henkilö ei ole vapaaehtoisesti tarjoutunut.

Asia ei  muuksi muutu osallistumisen autuudesta laulavalla enkelten kuorolla eikä ruoskaa heiluttavien nöyryyttäjien rähinällä.