Ne suuret tuet

Liki kaksi kolmasosaa suomalaisista on sitä mieltä, että Suomessa on liian hyvät sosiaalietuudet turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Perussuomalaisten kannattajistä tätä mieltä olevien osuus oli suurempi. Tieto selviävää Perussuomalaisten Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Tutkimus kertoo vain mielipiteen tai pikemminkin luulon. Vastaajilta ei kysytty tietävätkö he oikeasti maksettavien summien määrät vai onko näppituntuma peräisin netin keskustelupalstoilta. Tutkimus kertoo siis sen, että kaksi kolmasosaa suomalaisista ei tiedä maksettavien summien määriä ja perussuomalaisten kannattajissa tietämättömiä oli kaikkein eniten.

Oikeat summat selviävät lakikirjasta. Pakolaiselle tai turvapaikanhakijalle maksetaan vastaanottorahaa.

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 20 §:n 2 momentin mukaan vastaanottorahan perusosa kuukautta kohti on:

1) yksin asuvalla ja yksinhuoltajalla 290 euroa, ateriapalvelut tarjoavassa vastaanottokeskuksessa 85 euroa;

2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla 18 vuotta täyttäneellä 245 euroa, ateriapalvelut tarjoavassa vastaanottokeskuksessa 70 euroa;

3) perheensä kanssa asuvalla lapsella 185 euroa, ateriapalvelut tarjoavassa vastaanottokeskuksessa 55 euroa.

Ilman huoltajaa olevalle lapselle myönnetään vastaanottorahan sijasta käyttörahaa. Saman lain 21 §:n mukaan alle 16-vuotiaan lapsen käyttöraha kuukautta kohti on 25 euroa ja 16 vuotta täyttäneen 45 euroa. Käyttöraha voi olla myös tätä pienempi, jos se on perusteltua lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen.

Nämä suuresti kadehditut summat ovat siis reilusti alle toimeentulotuen perusosan, joka tälllä hetkellä on 480,20 euroa kuukaudessa. Sitä vastaaottokeskuksissa asuvat pakolaiset ja turvapaikanhakijat siis eivät saa.

Keskusteluissa tempaistaan usein esille maahanmuuttajien saama kotoutumistuki, jonka kuvitellaan tulevat muiden etuuksien lisäksi. Luulo on väärä eikä kotoutumistuki edes koske pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Kotoutumismistukea maksetaan muille maahanmuuttajille ja sen saamisen edellytyksenä on osallistuminen kotoutumisohjelmaan.

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 § sanoo näin:

Kotoutumistukena maksetaan työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Oikeus kotoutumistukeen työmarkkinatukena määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus kotoutumistukeen toimeentulotukena toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

Kotoutumistuki ei siis ole mitään ylimääräistä rahaa, vaan maahanmuuttajan saamaa työmarkkinatukea tai toimeentulotukea kutsutaan kotoutumistueksi.

Puhutaan kahdesta eri ihmisryhmästä, joihin sovelletaan kahta eri lakia.

Perussuomalaisten teettämän tutkimuksen haastatelluista kaksi kolmasosaa ei ole kiinnostunut tästäkään jutustani, koska heillä on netin keskustelupalstoilta saatu Varma Mielipide. Sen mukaan mamut saavat joka tapauksessa ylenpalttisesti rahaa ja minä olen lukenut siteeraamani pykälät jostain viherpunikkihyysäreiden punakantisesta lakikirjasta tai keksinyt ne omasta päästäni.

Päivitys

Tämä juttu ennätti olla facebookissa viisi minuuttia, kun ensimmäinen kommentoija sanoi minun unohtaneen harkinnanvaraisen toimeentulotuen. Harkinnanvaraista eli virallisesti täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea myönnetään kaikille samojen periaatteiden mukaan. On aika uskomatonta, että tämä asia pitää aina erikseen vieläkin kertoa. Jos maahanmuuttajan uusien farkkujen alkuperä teitä niin hirveästi kiinnostaa, niin menkää kysymään mistä rahat niihin ovat peräisin. Minä en sitä voi tietää.

Kommentit (2)
  1. tauno lehtonen
    12.4.2014, 07:50

    Tämä niin usein esiin nostettu ”harkinnanvarainen” toimeentulotuki jaksaa aina kiinnostaa ihmisiä. Toki laki siihen antaa mahdollisuuden, mutta käykääpä joskus kysymässä missä kunnassa ja millä perusteilla sitä myönnetään. Olenpa melko varma, että valtaosa kunnista on säästöihin perustuen luopunut kokonaan tästä sosiaaliturvan osasta. Joissain kunnissa on tehty päätöksiä ns. sosiaalisesta lainasta, eli kunta antaa harkinnanvaraista sillä ehdolla, että saaja maksaa sen (tai osan siitä) aikanaan takaisin, mutta enpä tiedä onko sitäkään paljon myönnetty.

    Muuten olen sitä mieltä, että nuo Sakun esiin nostamat lainkohdat antavat joskus jopa liian auvoisen kuvan sosiaalietuuksien varassa elävän ihmisen elämästä. Todellisuus, eli lain tulkinta, on useastikin paljon raadollisempaa.

  2. Ei toinna kadehtia pieniä tukia, se ei ole keltään pois. En edes minä kadehti, työmarkkinatuella elävä, en ole saanut toimeentulotukea sen jälkeen kun opiskeleva kotona asuva täytti 18 vuotta joku aika sitten. Vuokra ja sähkö puolitetaan minun ja opiskelijan kesken vaikka sopimukset on minun nimissäni. Jäään silloi nippanappa heidän laskurien mukaan plussan puolelle, ja siitä maksan vielä lääke ja sähkölaskut. En saanut edes täydentävää tai harkinnanvaraista tukea. Jippiii. Mutta näin se yhteiskunta pyörii. Pitää tulla toimeen minimituella.

Kommentointi suljettu.