TE-toimisto katsoo kieltäytyneen…

Oikeusvaltiossa pidetään itsestään selvänä, että minkä tahansa viranomaisen päätöksestä on valitusoikeus. Valittaa voi sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella ja selvää on, että laillisuusperusteella tehdyllä valituksella on paremmat mahdollisuudet menestyä.

Viranomaisilla on velvollisuus toimia lain mukaan, mutta viranomaisen näkemys tarkoituksenmukaisuudesta saattaa olla melkeinpä mitä tahansa. Sitä vastaan on paha mennä väittämään. On kuitenkin yksi viranomainen, jonka päätöksistä ei voi valittaa.

Se on TE-toimisto, jonka antama lausunto työttömyysturvasta on niin pyhä, että siitä ei ole valitusoikeutta. Muutosta voi hakea vasta TE-toimiston lausunnon perusteella tehdystä Kelan tai muun työttömyysetuuden maksajan päätöksestä. Tämä johtuu siitä, että TE-toimisto on vain lausunnonantaja ja varsinaisen päätöksen tekee joku muu. Lausunto on asian valmistelua eikä valmistelusta yleensäkään voi valittaa. Vain lopullisesta päätöksestä voi.

Menettely on järjen ja oikeustajun vastainen, koska Kela on päätöksentekijänä täysin sidottu TE-toimiston antamaan lausuntoon. Jos siis TE-toimisto katsoo työnhakijan kieltäytyneen tarjotusta työstä, niin Kela ei voi tehdä muuta kuin lopettaa työttömyysetuuden maksamisen. Sille ei ole annettu omaa harkintavaltaa.

Kelan päätöksestä voi sitten valittaa. Valitusviranomainen tutkii kuitenkin ensimmäisessä vaiheessa vain tämän lopullisen päätöksen eli sen, onko Kela toiminut muodollisesti oikein ja TE-toimiston lausunnon mukaisesti.

Jatkovalituksessa voi sitten yrittää valittaa myös TE-toimiston lausunnosta, mutta menestymisen mahdollisuudet ovat huonot. Lausunnossa lukee aina, että TE-toimisto on katsonut työnhakijan toimineen moitittavasti. Tämä TE-toimiston katsominen eli harkinta on niin vahva todiste, että vain ilmiselvä lainvastaisuus voi tuoda muutoksen.

Otetaanpa yksi esimerkki, jossa valitus todennäköisesti menestyisi. Viime viikolla sosiaalisessa mediassa levisi työnhakuilmoitus, jossa haetaan strippareita.

strippari mol

Hallituksen paimenkirjeen säikäyttämä TE-toimiston virkailija saattaa periaatteessa lähettää sopivaksi katsomalleen työttömälle yhteydenottokehoituksen tästä työstä, jos kolmen kuukauden ammattitaitosuoja on mennyt umpeen. Jos työnhakija ei reagoi, niin hänen voidaan katsoa kieltäytyneen työstä. Seurauksena on työttömyysetuuden menettäminen ja joutuminen toimeentulotuelle, jota rangaistuksena kieltäytymisestä alennetaan 20 %. Kieltäytymisen uusijalla alennus on 40 %.

Näin siitä huolimatta, että tällaisesta työstä on oikeus kieltäytyä. Työttömyysturvalain 2a luvun 5 §:n mukaan työstä voi kieltäytyä ilman seuraamuksia, jos työ on työnhakijan uskonnollisen tai omantunnon vakaumuksen vastaista tai työssä edellytetään työtehtäviä, jotka ovat ilmeisesti epäsiveellisiä tai hyvän tavan vastaisia.

Jos TE-toimisto kuitenkin katsoo työnhakijan kieltäytyneen, niin Kela ei voi tehdä muuta kuin toimia TE-toimiston lausunnon mukaisesti. Vasta Kelan päätöksestä valitettaessa voidaan tutkia myös TE-toimiston lausunnon lainmukaisuus.

Aikaa siihen menee vähintään vuosi. Sen ajan työtön joko strippaa tai elää toimeentulotuella, jota on ensimmäiset kaksi kuukautta alennettu. Missään muualla lainsäädännössämme ei lausunnonantajalle ole annettu käytännössä lopullista päätösvaltaa. Työttömien kohdalla se on jostain syystä katsottu aiheelliseksi.

Kommentit (21)
  1. “Missään muualla lainsäädännössämme ei lausunnonantajalle ole annettu käytännössä lopullista päätösvaltaa. Työttömien kohdalla se on jostain syystä katsottu aiheelliseksi.”
    Ja rangaistus pannaan täytäntöön tuon lausunnon perusteella ennen kun päätöstä on edes tehty ja asiaa tutkittu, saati että päätös olisi lainvoimainen. Ei oikein istu maaliasjärkeen eikä länsimaiseen oikeuskäsitykseenkään tuollainen kenttäoikeus.

  2. Päätös laitetaan toimeen heti ja yleensä se on jo “kärsittykin” siinä vaiheessa kun TE-toimistolta tulee asiasta lausunto. Mikään mahti maailmassa ei voi sitä muuttaa. Nimim. kokemusta on.

Kommentointi suljettu.