Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Työttömän valituskielto

Joskus sitä joutuu ihan yllättäen miettimään sekä lain sisältöä että varsinkin tarkoitusta. Sisällön voi tietysti aika helposti selvittää, mutta tarkoitus saattaa jäädä selviämättä. Näin kävi tänään, kun eteeni putkahti tällainen uutinen työttömyysturvalla opiskelun kummallisuuksista.

Työttömyysturvalla tuetusta omaehtoisesta opiskelusta säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvussa. Äkkiä katsoen asia vaikuttaa oikein hyvältä. Työtön työnhakija voi hakeutua opiskelemaan haluamalleen alalle, valmistua ja päästä sitä kautta uuteen ammattiin. Lain 6 luvun 1 § sanoo näin:

Tukemalla työnhakijan omaehtoista opiskelua parannetaan aikuisväestön ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka sekä turvataan ammattitaitoisen työvoiman saantia.

Ei asia kuitenkaan ole ihan näin yksinkertainen. Opiskelualan valinta katsotaan työttömän kohdalla niin tärkeäksi ratkaisuksi, että sitä ei anneta hänen itsensä päätettäväksi. Sen päättää TE-toimisto.

Saman lain 6 luvun 2 §:n mukaan työnhakijalla on oltava TE-toimiston toteama koulutustarve ja lisäksi toimiston on arvioitava, että omaehtoisen opiskelun tukeminen on työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisin keino parantaa työnhakijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikkansa.

Sitten voi käydä kuten kävi uutisen työttömälle. TE-toimisto katsoo suuressa viisaudessaan, että koulutustarvetta ei ole tai koulutus ei ole työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaista eli alalla ei ole työvoiman tarvetta. Virkailijalla voi olla myös ihan vain huono päivä, jolloin tekee mieli vähän kyykyttää.

Kun näin käy, niin kyseessä ei ole edes valituskelpoinen päätös, vaan pelkkä ratkaisu, johon ei saa hakea muutosta.

Lain 14 luvun 1 §:n 3 momentin 4-kohdan mukaan oikaisua ei saa hakea eikä päätöksestä saa valittaa, jos päätös koskee ratkaisua olla tukematta työnhakijan omaehtoista opiskelua.

Muutoksenhakukielto viranomaisten asiakasta koskeviin päätöksiin on harvinainen poikkeus yleissääntöön, jonka mukaan aina saa hakea muutosta. Tässä tapauksessa kuitenkin on kielto nimenomaan säädetty, joten se on ja pysyy. Jostain syystä juuri työttömiä koskevassa erityislainsäädännössä näitä muutoksenhakukieltoja on vähän siellä sun täällä.

Niitä on niin paljon, että aina eivät edes TE-toimistot tunnu tietävän mihin ne perustuvat. Sen ne toki tietävät, että niillä on valta kieltää jotain, mutta ilmeisesti eivät aina tiedä mihin lainkohtaan valta perustuu.

Juuri tämän muutoksenhakukiellon osalta uutinen jäi vähän epäselväksi. Siitä kävi ilmi itse kielto, mutta kiellon perustelut jäivät epäselviksi. Myös TE-toimistoa sitoo hallintolain vaatimus päätösten perustelemisesta ja niiden perusteena olevien lainkohtien ilmoittamisesta.

Näin siis selvisi tämän uutisen taustalla olevan lain sisältö, mutta tarkoitus ei selvinnyt. Miksi työtön ei itse saa päättää opiskelualaansa, vaan sen tekee TE-toimisto yksipuolisesti? Miksi opiskelun tukematta jättämistä koskevasta päätöksestä ei saa valittaa?

Tätä voitte kysyä kansanedustajilta, minulla ei ole vastausta.