Talvivaara, liikkumisrajoitus ja tekstiviestisakko

– Poliisista soitettiin (korjaan, lähettivät tekstarin) ja ilmoittivat, että Talvivaaran ilmoituksen ja vartijoiden tietojen perusteella meitä viime lauantaina Ylä-Lumijärveltä näytteitä ottaneita sakotetaan julkisrauhan rikkomisesta 10 pv sakolla kutakin. Näinkö toimii Päivi Räsäsen allekirjoittama jokamiehenoikeuksia kaventanut asetus? Poliisi ei edes kysynyt meiltä, ei tullut paikalle eikä soittanut ja kysynyt katsommeko syyllistyneemme rikokseen. Mielestämme olimme pikemminkin rikosta tutkimassa ja selvittämässä. Palataan asiaan.

Näin kirjoitti Talvivaara-aktivisti Hannu Hyvönen eilen Facebookissa. Tämäkin tapahtuma juontaa juurensa kevääseen 2012, jolloin Hyvönen Talvivaaran alueella jokamiehenoikeudella liikkuessaan löysi jätevesialtaista joukoittain kuolleita vesilintuja. Hyvönen haastettiin oikeuteen julkisrauhan rikkomisesta, mutta oikeus hylkäsi syytteen. Kaivosalueen ei katsottu olevan Rikoslain tarkoittama julkisrauhan suojaama alue.

Talvivaara halusi kuitenkin estää liikkumisen kaivosalueella ja jopa osin sen ulkopuolellakin. Näiden omin päin toimivien vesinäytteiden ottajien julkaisemat tutkimustulokset olivat kaivosyhtiölle ilmeisen kiusallisia. Niinpä yhtiö otti yhteyttä sisäministeriöön ja sai kuin saikin alueelle liikkumis- ja oleskelurajoituksen. Nyt alueella saa liikkua vain toiminnanharjoittajan luvalla. Viime jolukuussa sisäasianministeriö antoi uuden asetuksen liikkumis-ja oleskelurajoituksista tietyillä alueilla.

Asetuksen antaminen ja sakotusoikeus perustuvat tähän Poliisilain 9 luvun 8 §:än:

Erittäin tärkeän toiminnan tai omaisuuden turvaamiseksi taikka ihmisten suojaamiseksi voidaan sisäasiainministeriön asetuksella rajoittaa liikkumista tai oleskelua turvattavassa tai suojattavassa kohteessa tai sen ympäristössä kohteesta aiheutuvan tai siihen kohdistuvan vaaran vuoksi taikka kieltää turvallisuutta vaarantavien esineiden tai aineiden tuonti sinne. Kiellon tai rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon, jos teosta ei ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta.

Sisäministeriön asetuksessa on näitä rajoitettuja alueitä enemmänkin ja Talvivaara sai itsensä listalle. Asetus löytyy täältä ja asetuksella rajoitetut alueet löytyvät täältä.

Näin helposti Talvivaara sai kiellettyä alueellaan jokamiehenoikeuden. Siihen ei tarvittu muuta kuin sisäministerin allekirjoitus ja alueella luvatta liikkuville tulee sakkoja.

Jos tuo Hyvösen teksti pitää paikkansa, niin poliisin toiminta näyttää omituiselta. Poliisi  kirjoittaa rangaistusmääräyksen pelkästään asianomistajan kertomuksen perusteella saapumatta paikalle ja kuulematta epäiltyä. Lisäksi rangaistusmääräys kirjoitetaan rikosnimikkeellä, joka samalaisessa asiassa on jo kertaalleen hylätty oikeudessa. Ei se näin voi mennä. Ei Suomen poliisi sentään voi toimia kaivosyhtiön käskyläisenä.

Edellä siteeraamani Poliislain säädös antaa poliisille oikeuden kirjoittaa luvattomasta oleskelusta rangaistusmääräyksen eli tavallisessa kielenkäytössä sakkolapun, mutta ei sitä sakkoa tekstiviestinä anneta asianomistajan ilmoituksen perusteella.

Rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaan ennen rangaistusvaatimuksen antamista toimitetaan suppea esitutkinta, jossa selvitetään ainoastaan ne seikat, jotka ovat välttämättömiä seuraamuksen määräämiseksi rangaistusmääräysmenettelyssä.

Esitutkintalain 4 luvun 2 §:n mukaan asiassa on tehtävä kuulustelukertomus, johon merkitään kuulusteltavan lausuman pääsisältö. Rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 8 §:n mukaan rangaistusmääryksen saaneella on oikeus vastustaa määräystä, jolloin asia siirtyy tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Toivottavasti Hyvönen vastustaa rangaistusmääräystä ja toivottavasti tuomioistuin kyselee myös poliisin toiminnasta. Jos minä ilmoitan naapurin ajaneen tuosta ohi selvää ylinopeutta, niin ei poliisi naapurille ilmoitukseni perusteella sakkolappua tekstiviestillä lähetä.

Ehkä Talvivaaralla on tämänkin suhteen jokin kummallinen erioikeus kuten oli jokamiehenoikeuksien rajoittamisessakin.

 

Kommentit (8)
  1. Eihän toi voi mitenkään noin mennä todellakaan. Toisen tekemän ilmoituksen/ilmiannon perusteella annetaan sakko, ilmoittamalla siitä vielä
    tekstiviestillä 🙂 Onko tämä jokin vitsi, vai onko poliisin määrärahat jo noin loppu
    että heillä ei muuta roolia, kuin lähetellä txt-viestejä, muiden hoitaessa työt 🙂

  2. Jani Hyytiäinen
    16.8.2014, 10:34

    Nonni. Nyt mennään jo sellaiselle alueelle että tähän on saatava stoppi. Ja jos oikeuslaitos toimii näin, niin silloin sen on toimittava samoin myös toisin päin. Eiköhän kaikki oteta lakikirjat käteen ja ruveta listaamaan niitä Talvivaaran rikoksia. Sitten puhelin kauniiseen käteen, soitto poliisille ja poliisi sitten tapansa mukaan lähettää Talvivaaralle tekstarilla sakon. Kuulematta Talvivaaraa, ilman oikeudenkäyntejä. Eiköhän me tällä tavalla saada yksi kaivosyhtiö konkurssiin. Ne kun eivät ole säästelleet itseänsä tuolla rikoksenteon saralla.

Kommentointi suljettu.