Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Laitonta perintää

Parin viikon sisällä on Facebookissa sattunut silmiini kaksi eri laskua, joissa perintätoimisto vaatii kymmenien eurojen maksua muutamien kymmenien senttien viivästyskoroista. Itse lasku on siis maksettu hiukan myöhässä, joten saatavan pääoma on 0 euroa. Maksettavaa on vain viivästyskorko ja sen perimiskulut. Molemmissa tapauksissa laskun on lähettänyt Intrum Justitia Oy.

Tässä tänä aamuna näkemäni lasku:

intrum justitia

Tämä lasku on selkeästi lainvastainen perimiskulujen osalta. Viivästyskoron saa periä, mutta 66 sentin saatavasta vaadittu perimismaksu 43 euroa on liian suuri. Laki saatavien perinnästä koskee myös Intrum Justitiaa.

Lain mukaan perintä etenee näin: Ensin velalliselle on lähetettävä muistutus. Aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua muistutuksesta saa lähettää maksuvaatimuksen, jossa laskutetaan myös muistutuksesta ja perinnästä aiheutuneet kulut. Muistutuksesta saa laskuttaa enintään viisi euroa.

Maksuvaatimuksen perimiskulut on porrastettu saatavan pääoman mukaan ja enintään sadan euron saatavasta saa periä kuluina enintään 14 euroa. Samaa saatavaa koskevasta toisesta maksuvaatimuksesta saa periä puolet tuosta summasta. Samasta saatavasta saa lähettää vain kaksi maksuvaatimusta ja sen jälkeen asia on vietävä oikeuteen.

Jos perimiskulut ovat tavallista suuremman työmäärän takia laissa säädettyjä suuremmat, niin silloin saa periä todelliset kulut. Velalliselle on tällöin esitettävä erittely vaadituista perintäkuluista ja niiden perusteista sekä ilmoitettava kulujen määrän olevan muutoin sovellettavia enimmäismääriä suurempi. Tässä tapauksessa Intrum Justitia saisi periä muistutusmaksun viisi euroa ja perimiskuluina 14 euroa.

Jos kyseessä on toinen maksuvaatimus, niin siitä saa periä lisää 7 euroa. Yhteensä laillinen summa olisi siis enintään saatava 0,66 euroa + muistutus 5 euroa + maksuvaatimus 14 euroa  eli 19,66 euroa. Jos kyseessä on toinen maksuvaatimus, niin silloin maksettavaa tulee 7 euroa lisää eli eli yhteensä 26,66 euroa.

Tämä lasku muiden samankaltaisten kanssa pitäisi lähettää suoraan kuluttaja-asiamiehen tutkittavaksi.